Przekształcenia prawne w restrukturyzacji

Przekształcenia prawne w restrukturyzacji

Spis treści

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zapewnienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa i uniknięcie ogłoszenia przez nie upadłości. Przekształcenia prawne przedsiębiorstw mogą mieć na celu przywrócenie stabilności i płynności finansowej.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Restrukturyzacja firm możliwości

Restrukturyzacja firm może polegać na połączeniu z inną firmą lub na przejęciu innego przedsiębiorstwa aby zwiększyć swoją skalę działania, zdywersyfikować swoje usługi lub zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Ponadto przedsiębiorstwo może zdecydować się na podział swojej struktury, dzieląc się na kilka oddzielnych podmiotów lub oddziałów. Podział może być stosowany w przypadku, gdy firma chce oddzielić bardziej dochodowe segmenty działalności od tych mniej opłacalnych lub w celu zwiększenia przejrzystości działalności.

Ponadto w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwo może rozważyć również zmniejszenie liczby oddziałów, zredukowanie złożoności organizacyjnej czy też przeprowadzenie transformacji korporacyjnej.

Restrukturyzacja i przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej przedsiębiorstwa odpowiednim rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja i przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa na przykład przekształcenie się z przedsiębiorstwa jednoosobowego w spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Restrukturyzacja firm i przekształcenie działalności w spółkę jest jednym z możliwych kroków w procesie restrukturyzacji firmy. Spółka jako forma prawna ma swoje unikalne cechy i korzyści, które mogą być atrakcyjne dla przedsiębiorstw.

W procesie restrukturyzacji można wykorzystać różne środki w celu dopasowania firmy do zmieniających się warunków rynkowych, poprawy jej efektywności i konkurencyjności, oraz rozwiązania konkretnych problemów finansowych lub operacyjnych. Kluczowe jest dobranie właściwej strategii restrukturyzacji, która uwzględni indywidualne potrzeby i cele firmy. Jeżeli wyżej wymienione sposoby nie poprawią sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wówczas należy rozważyć rozpoczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

Q&A

Co to jest restrukturyzacja i na czym polega?

Głównym celem restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest zapobieżenie ogłoszeniu upadłości dłużnika  przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Co oznacza prawo restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne to gałąź prawa poświęcona postępowaniu restrukturyzacyjnemu. Reguluje je ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Określa zasady przeprowadzenia postępowania, rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ich etapy oraz skutki otwarcia postępowania.

Jakie są rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego?

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych tj:

Na czym polega restrukturyzacja zobowiązań?

Restrukturyzacja zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego może polegać na zmianie struktury zadłużenia lub przeprowadzeniu zmian w warunkach spłaty przykładowo na rozłożeniu go na raty, odroczeniu płatności czy nawet umorzeniu części kapitału w celu umożliwienia spłaty zobowiązań Dłużnikowi przy jednoczesnym jak największym zaspokojeniu Wierzycieli.


POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI