Darmowy kalkulator restrukturyzacji

Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z restrukturyzacji zobowiązań

Wypełnij informacje na temat zobowiązań Twojej firmy:

ZUS
PLN
Urząd skarbowy
PLN
Banki

* jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, uwzględnij również zobowiązania prywatne
* podaj wartość zadłużenia pozostałego do spłaty, a nie początkową wartość uzyskanego kredytu

PLN
Instytucje pożyczkowe, parabanki

* tzw. chwilówki
* podaj wartość zadłużenia pozostałego do spłaty, a nie początkową wartość uzyskanego kredytu

PLN
Zobowiązania wobec kontrahentów

* przeterminowane faktury

PLN
Zobowiązania wobec innych instytucji

* PFR, Urzędy Gminy, pożyczki prywatne

PLN

Informacja na temat bieżących i potencjalnych obciążeń finansowych firmy:

PLN

* suma wszystkich rat kredytowych i pożyczkowych oraz rat wynikających z ewentualnych ugód oraz układów ratalnych w ZUS i US.

PLN

* Celem restrukturyzacji jest doprowadzenie do takiej struktury zobowiązań i harmonogramu ich spłat, aby - przy zabezpieczeniu słusznych interesów wierzycieli - Twoja firma była w stanie stopniowo spłacić całe zadłużenie, a jednocześnie regulować bieżące zobowiązania i generować choćby minimalny zysk, dzięki któremu zapewni sobie ciągłość działania i perspektywę rozwoju. Zadeklaruj więc maksymalną kwotę, która pozwoli na osiągnięcie tego celu.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wykaż również wartość majątku prywatnego - osobistego lub pozostającego we wspólności majątkowej.

Wykaz majątku

PLN

* podaj szacunkową wycenę wszystkich nieruchomości,
* jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, uwzględnij nieruchomości firmowe i prywatne.

PLN

* podaj szacunkową wycenę wszystkich ruchomości,
* jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, uwzględnij ruchomości firmowe i prywatne.

0
Czy posiadasz kredyt hipoteczny?

Twoje dane

Dziękujemy za skorzystanie z kalkulatora restrukturyzacji zadłużenia

Aktualna suma zadłużenia
PLN
Suma zadłużenia po umorzeniu
PLN
Kwota umorzenia zobowiązań
PLN
Twoje zobowiązania mogą zostać zmniejszone o
[%]
Aktualna suma płaconych rat
PLN
Nowa możliwa miesięczna rata układowa
PLN
Spłacisz swoje długi w około
miesięcy
Informujemy, że powyższe wyliczenia zostały przygotowane na podstawie uproszczonych informacji o zobowiązaniach firmy bez szczegółowej analizy struktury zobowiązań oraz ich zabezpieczeń. Sytuacja każdego przedsiębiorstwa powinna zostać oceniona indywidualnie w trakcie konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym, który dokona spersonalizowanej analizy sytuacji finansowo-prawnej klienta. Ostateczna wartość możliwego umorzenia wierzytelności, a także harmonogram spłat rat układowych będzie znany dopiero po zakończeniu głosowania wierzycieli nad układem.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.