KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA

Dopasujemy najlepszy

sposób wyjścia z kryzysu

Bezpośredni i stały kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym

Opieka nad klientem na każdym etapie restrukturyzacji

Prostym językiem mówimy o skutkach, wadach i zaletach postępowania

Jesteśmy firmą rodzinną skoncentrowana na Klientach

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą adwokatów i aplikantów adwokackich legitymujących się również wyższym wykształceniem ekonomicznym, którzy posiadają bogate doświadczenie zdobyte w kancelariach adwokackich oraz instytucjach finansowych. Wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu w bankowości pozwala nam na lepsze zrozumienie interesów wszystkich uczestników postępowania. Co jednak najistotniejsze, w swoich kręgach posiadamy osobę posiadającą licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu sama kancelaria występuje jako nadzorca i zarządca w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i z czystym sumieniem może tytułować się mianem “kancelaria restrukturyzacyjna”. 

USŁUGI

Mateusz Jabłoński - jablonski

CO NAS WYRÓŻNIA?

Nie jesteśmy korporacją, zawsze najważniejszy jest dla nas bieżący kontakt z Klientem.

Obwieszczenia o wyznaczeniu dnia układowego dokonujemy w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy po spełnieniu wymogów ustawowych.

Jesteśmy zespołem złożonym z licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i specjalistów w różnych dziedzinach prawa, bankowości i ekonomii.

Mateusz Jabłoński - jablonski

KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA WROCŁAW

Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W sercu stolicy Dolnego Śląska, tuż przy Promenadzie Staromiejskiej i kilka minut spacerem od Rynku, z widokiem na Narodowe Forum Muzyki i słynny Hotel Monopol, mieści się nasze biuro, w którym zespół doświadczonych fachowców świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.

NASZE USŁUGI KIERUJEMY DO:

FIRM Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI

FIRM Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI

ZADŁUŻONYCH KONSUMENTÓW

ZADŁUŻONYCH KONSUMENTÓW

Restrukturyzacja a postępowanie egzekucyjne

WIERZYCIELI 

CZYM JEST KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA?

W ostatnim czasie coraz częściej obok znanych nam haseł „kancelaria prawna”, „kancelaria adwokacka” czy „kancelaria radców prawnych” pojawia się enigmatyczne dla wielu hasło „kancelaria restrukturyzacyjna”. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu trudna do wymówienia nazwa, niewielu kojarzy się z usługami prawnymi, a bardzo nieliczni od razu wiedzą czym dokładnie jest ten nowy rodzaj usługodawcy. 

Pierwsze skojarzenie nazwy „kancelaria restrukturyzacyjna” z usługami prawniczymi jest skojarzeniem prawidłowym. Jest to z całą pewnością zespół ludzi, którzy mają pomóc swoim klientom poprzez doradzanie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego czyli stosunkowo nowej gałęzi prawa powiązanej z prawem gospodarczym. 

Co jednak bardzo istotne, termin „kancelaria restrukturyzacyjna” nie jest terminem uregulowanym ustawowo, a różni usługodawcy mogą tytułować się tą nazwą bez spełnienia szczególnych warunków związanych z doświadczeniem czy kwalifikacjami. 

Restrukturyzacja – specjalizacja i doświadczenie

Dlatego często wśród tego typu podmiotów można spotkać spółki, które nie mają w swoich kręgach ani adwokatów, ani radców prawnych, ani tym bardziej doradców restrukturyzacyjnych. Tymczasem to właśnie wykształcenie, wyspecjalizowana wiedza prawnicza i doświadczenie są elementami kluczowymi niezbędnymi do zbudowania zespołu, które w sposób rzetelny będzie świadczył usługi, których należy oczekiwać od kancelarii restrukturyzacyjnych czyli:

– doradzania firmom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i przedstawiania narzędzi prawnych, w tym narzędzi związanych z instytucjami prawa restrukturyzacyjnego, które pomogą tym firmom uniknąć upadłości i kontynuować swoją działalność przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli, 

– sporządzania wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych albo prowadzenia postępowań o zatwierdzenie układu, 

– reprezentowania firm w restrukturyzacji podczas trwającego postępowania tj. występowanie w charakterze pełnomocnika, 

– reprezentowania wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych. 

Restrukturyzacja firmy – kancelaria

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję nadzorcy układu w popularnym w ostatnich latach postępowaniu o zatwierdzeniu układu, gdzie jest organem prowadzącym postępowanie na etapie przedsądowym na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Naszym zdaniem posiadanie w zespole osoby legitymującej się licencją doradcy restrukturyzacyjnego jest warunkiem tytułowania swojej firmy mianem kancelarii restrukturyzacyjnej. Niestety wiele podmiotów na rynku usług prawa restrukturyzacyjnego nie może się pochwalić się takim składem, a zamiast tego współpracują z zewnętrznymi doradcami restrukturyzacyjnymi.

Doradca restrukturyzacyjny to zawód regulowany ustawowo. Jest to osoba posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, która wskutek uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu uzyskała stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to profesjonalista, który świadczy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Uprawniona jest do pełnienia rozmaitych funkcji w toku postępowań restrukturyzacyjnych a także roli syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Cenę postępowania restrukturyzacyjnego należy podzielić na dwie kategorie kosztów – koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy. Opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy zależy  od trybu postępowania restrukturyzacyjnego

Wynagrodzenie nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu określa umowa z przedsiębiorcą. Rozpiętość cen na rynku jest bardzo duża, ale najczęściej ma na nią wpływ suma zobowiązań podlegających restrukturyzacji oraz ilość wierzycieli biorących udział w postępowaniu. W przypadku pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych, wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy określa ustawa.

W rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jest to jeden z czterech typów postępowań, których przebieg regulowany jest przepisami prawa i toczy się – w największym skrócie – pod okiem sądu gospodarczego. 

Co istotne, celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zapewnienie kontynuacji działania przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością i pomoc w uniknięciu jego upadłości (choć często te określenia są mylone – użytkownicy wykorzystują określenie “Upadłość i restrukturyzacja firmy”).

Przeczytaj również pełną publikację: czy jest restrukturyzacja?

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić rolę nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy w ramach postępowań restrukturyzacyjnych a także rolę syndyka w ramach postępowań upadłościowych.

Sprawdź również: rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk to natomiast konkretna rola polegająca na pełnieniu zarządu nad majątkiem upadłego w postępowaniach upadłościowych. 

Aby zostać syndykiem, konieczne jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego i sposób jego licencjonowania został wprowadzony w 2016 roku. 

Nasza kancelaria, choć zlokalizowana na Dolnym Śląsku, obsługuje przedsiębiorców tak z Wrocławia, jak i z pozostałych polskich miast.

BLOG