Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Spis treści

Sprawdź ile możesz zyskać dzięki restrukturyzacji firmy!

Kalkulator restrukturyzacji

Na wstępie warto zaznaczyć, że różne typy postępowania restrukturyzacyjnego związane są z różnymi kosztami, uzależnionymi od różnych elementów zmiennych. W dużym uproszczeniu koszt restrukturyzacji należy podzielić na koszty sądowe i wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy. Do kosztów sądowych można zaliczyć opłatę od wniosku, czy zaliczki na poczet kosztów postępowania. Kwoty te zatem rozpoczynają się od 1.000 zł. opłaty sądowej od wniosku, po indywidualnie określane koszty prowadzenia postępowania. 

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego składa się z czterech części składowych, uzależnionych m. in. od liczby wierzycieli i wysokości sumy należnej wierzycielom. Wynagrodzenie zarządcy od pięciu zmiennych, z czego dodatkowa zmienna związana jest ze średniomiesięcznymi obrotami osiągniętymi w toku postępowania sanacyjnego przez firmę w restrukturyzacji. Co do zasady bowiem w postępowaniu sanacyjnym zarząd odbiera się dłużnikowi, to jednak pozostaje temat na inny artykuł. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy ustala ostatecznie sąd, mimo wszystko pozostają to wartości od kilkunastu do ponad kilkuset tysięcy złotych. Potencjalne korzyści z restrukturyzacji firmy przekraczają jednak znacznie ten wydatek w dłuższej perspektywie.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Uproszczona restrukturyzacja – koszty

Odmiennie należy się odnieść do kosztów postępowania o zatwierdzenie układu, często nazywanym potocznie uproszczoną restrukturyzacją. Wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu stanowi w tym przypadku zdecydowaną większość całości kosztów restrukturyzacji, wobec zaangażowania sądu dopiero na sam koniec procedury poprzez wniosek o zatwierdzenie przegłosowanego już układu – jak wspominano powyżej, opłata od wniosku to 1.000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy zaś określa w tym przypadku umowa pomiędzy przedsiębiorcą a doradcą restrukturyzacyjnym, przy czym jego wysokość najczęściej również uzależniona jest od szeregu zmiennych, w tym od liczby wierzycieli, występowania wierzycieli publicznoprawnych, całościowej kwoty zadłużenia, skomplikowania sprawy.

Decydując się na ten rodzaj restrukturyzacji firmy warto również mieć na względzie wynagrodzenie potencjalnego pełnomocnika do reprezentowania Dłużnika przed sądem oraz obeznanego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wynagrodzenie nadzorcy wykonywania układu, czyli podmiotu, którego obowiązkiem jest weryfikowanie czy układ zawarty z wierzycielami i plan restrukturyzacyjny są wykonywane. 

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego – Q&A

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Długość trwania postępowania restrukturyzacyjnego zależy od trybu postępowania oraz skomplikowania danej sprawy. Możemy jednak przyjąć, że od czterech miesięcy w ramach postępowania o zatwierdzenie układu do nawet kilku lat w postępowaniu sanacyjnym.

Ile kosztuje przeprowadzenie restrukturyzacji?

Koszty przeprowadzenia restrukturyzacji firmy mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Nie istnieje stała cena, która dotyczyłaby wszystkich przypadków restrukturyzacji. Koszty restrukturyzacji mogą obejmować wiele wydatków, takich jak koszty relokacji lub zatrudnienia personelu, szkoleń czy koszty prawne. Co więcej, mogą się one zmieniać w miarę rozwoju procesu.

Ile kosztuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Koszt uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu) określa umowa z doradcą restrukturyzacyjnym i pozostaje indywidualnie określana w zależności od szeregu zmiennych, w tym głównie od liczby wierzycieli i całościowej kwoty zadłużenia.

Na czym polega restrukturyzacja w firmie?

Restrukturyzacja polega na zawarciu układu z wierzycielami celem uniknięcia upadłości przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych w firmie.

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy?

Skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Tylko wyspecjalizowany podmiot umożliwi odpowiednie dobranie narzędzia, czyli właściwego trybu postępowania restrukturyzacyjnego, aby osiągnąć pożądany cel.

Mateusz Jabłoński

adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

Numer licencji: 1586

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI