Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Przygotowanie merytoryczne

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokaci i radcowie prawni

Wyjątkowa skuteczność

98% naszych postępowań zakończyło się zawarciem układu, a 100% wniosków - zatwierdzeniem układu

Czas reakcji

otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu w 24 godziny od zawarcia umowy

Firma rodzinna

koncentracja na wartościach i korzyściach dla Klienta

Na wstępie warto zaznaczyć, że różne typy postępowania restrukturyzacyjnego związane są z różnymi kosztami, uzależnionymi od różnych elementów zmiennych. W dużym uproszczeniu koszt restrukturyzacji należy podzielić na koszty sądowe i wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy. Do kosztów sądowych można zaliczyć opłatę od wniosku, czy zaliczki na poczet kosztów postępowania. Kwoty te zatem rozpoczynają się od 1.000 zł. opłaty sądowej od wniosku, po indywidualnie określane koszty prowadzenia postępowania. 

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego składa się z czterech części składowych, uzależnionych m. in. od liczby wierzycieli i wysokości sumy należnej wierzycielom. Wynagrodzenie zarządcy od pięciu zmiennych, z czego dodatkowa zmienna związana jest ze średniomiesięcznymi obrotami osiągniętymi w toku postępowania sanacyjnego przez firmę w restrukturyzacji. Co do zasady bowiem w postępowaniu sanacyjnym zarząd odbiera się dłużnikowi, to jednak pozostaje temat na inny artykuł. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy ustala ostatecznie sąd, mimo wszystko pozostają to wartości od kilkunastu do ponad kilkuset tysięcy złotych. Potencjalne korzyści z restrukturyzacji firmy przekraczają jednak znacznie ten wydatek w dłuższej perspektywie.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Zakres usług - restrukturyzacja

Postępowania o zatwierdzenie układu

Wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Sprawowanie funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy sanacyjnego

Nadzór nad wykonaniem układu

Zakres usług - upadłość

Wnioski o otwarcie upadłości

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach upadłościowych

Uproszczona restrukturyzacja – koszty

Odmiennie należy się odnieść do kosztów postępowania o zatwierdzenie układu, często nazywanym potocznie uproszczoną restrukturyzacją. Wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu stanowi w tym przypadku zdecydowaną większość całości kosztów restrukturyzacji, wobec zaangażowania sądu dopiero na sam koniec procedury poprzez wniosek o zatwierdzenie przegłosowanego już układu – jak wspominano powyżej, opłata od wniosku to 1.000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy zaś określa w tym przypadku umowa pomiędzy przedsiębiorcą a doradcą restrukturyzacyjnym, przy czym jego wysokość najczęściej również uzależniona jest od szeregu zmiennych, w tym od liczby wierzycieli, występowania wierzycieli publicznoprawnych, całościowej kwoty zadłużenia, skomplikowania sprawy.

Decydując się na ten rodzaj restrukturyzacji firmy warto również mieć na względzie wynagrodzenie potencjalnego pełnomocnika do reprezentowania Dłużnika przed sądem oraz obeznanego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wynagrodzenie nadzorcy wykonywania układu, czyli podmiotu, którego obowiązkiem jest weryfikowanie czy układ zawarty z wierzycielami i plan restrukturyzacyjny są wykonywane. 

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego – Q&A

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Koszty restrukturyzacji firmy mogą różnić się w zależności od rodzaju procedury. W przypadku uproszczonej restrukturyzacji, głównym elementem kosztowym jest wynagrodzenie nadzorcy układu, które stanowi znaczną część całkowitych kosztów, uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli czy skomplikowanie sprawy. Dodatkowe wydatki obejmują opłatę od wniosku o zatwierdzenie układu, wynoszącą 1000 zł, oraz potencjalne wynagrodzenie pełnomocnika i nadzorcy wykonawczego układu.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Długość trwania postępowania restrukturyzacyjnego zależy od trybu postępowania oraz skomplikowania danej sprawy. Możemy jednak przyjąć, że od czterech miesięcy w ramach postępowania o zatwierdzenie układu do nawet kilku lat w postępowaniu sanacyjnym.

Ile kosztuje przeprowadzenie restrukturyzacji?

Koszty przeprowadzenia restrukturyzacji firmy mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Nie istnieje stała cena, która dotyczyłaby wszystkich przypadków restrukturyzacji. Koszty restrukturyzacji mogą obejmować wiele wydatków, takich jak koszty relokacji lub zatrudnienia personelu, szkoleń czy koszty prawne. Co więcej, mogą się one zmieniać w miarę rozwoju procesu.

Ile kosztuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Koszt uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu) określa umowa z doradcą restrukturyzacyjnym i pozostaje indywidualnie określana w zależności od szeregu zmiennych, w tym głównie od liczby wierzycieli i całościowej kwoty zadłużenia.

Na czym polega restrukturyzacja w firmie?

Restrukturyzacja polega na zawarciu układu z wierzycielami celem uniknięcia upadłości przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych w firmie.

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy?

Skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Tylko wyspecjalizowany podmiot umożliwi odpowiednie dobranie narzędzia, czyli właściwego trybu postępowania restrukturyzacyjnego, aby osiągnąć pożądany cel.

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu

100%
wniosków zakończonych zatwierdzeniem układu przez sąd
98%
postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu