UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

Większość klientów, którzy zwracają się do naszej kancelarii zadaje pytania o tzw. “uproszczoną restrukturyzację”. Jest to – zdaniem większości przedsiębiorców – najpopularniejszy tryb postępowania restrukturyzacyjnego i właśnie ten interesuje większość naszych klientów w pierwszej kolejności.

Co jednak ciekawe, ustawa Prawo restrukturyzacyjne w ogóle nie wyróżnia trybu “uproszczonej restrukturyzacji”. Można by więc powiedzieć, że taki tryb po prostu nie istnieje. Czym zatem jest uproszczona restrukturyzacja i kto może z niej skorzystać? 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Uproszczona restrukturyzacja firmy

Termin “uproszczona restrukturyzacja firmy” wywodzi się z tzw. “Tarczy antykryzysowej 4.0” czyli Ustawy  z dnia 19 czerwca 2020 r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19.

To ten akt prawny wprowadził uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako szybki w skutkach tryb postępowania restrukturyzacyjnego, które wszczynane było nie na podstawie postanowienia sądu wydanego na wniosek dłużnika, lecz na podstawie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Tryb ten w grudniu 2022 roku został zastąpiony znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne i od tego momentu terminem “uproszczona restrukturyzacja” kolokwialnie nazywa się postępowanie o zatwierdzenie układu uregulowane art. 210 i następnymi wspomnianej ustawy. 

Nowa uproszczona restrukturyzacja – na czym polega ?

Wprowadzona w grudniu 2022 roku tzw. “nowa uproszczona restrukturyzacja”, a ściślej – postępowanie o zatwierdzenie układu, swoim przebiegiem i zasadami bardzo przypomina regulację z tzw. “tarczy antykryzysowej 4.0”. Podobnie jak jej poprzedniczka, wszczynana jest na podstawie ustawy z doradcą restrukturyzacyjnym, który dokonuje obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w KRZ i od tego momentu formalnie wszczynane jest postępowanie. 

Główne korzyści dla przedsiębiorcy płynące z uproszczonej restrukturyzacji to zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych i zawieszenie istniejących egzekucji oraz ochrona przed wypowiedzeniem kluczowych dla przedsiębiorstwa umów takich jak umowy leasingu, najmu czy inne długoterminowe umowy o współpracę. 

Charakterystyczny dla tego postępowania jest stosunkowo krótki czas trwania – trwa ono cztery miesiące od obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia układowego. w stosunkowo niedługim czasie dochodzi więc do przygotowania wszelkiej dokumentacji, propozycji układowych, głosowania nad układem i – w razie sukcesu głosowania – złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. 

Jeżeli wniosek o zatwierdzenie układu zostanie złożony w odpowiednim terminie, to ochrona przedsiębiorcy wydłuża się aż do momentu prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na tego rodzaju postępowanie, przez cały okres postępowania oraz po złożeniu wniosku do sądu, może liczyć na swego rodzaju “karencję” w spłacie długów, podczas której niemożliwe jest dokonywanie czynności zajęć rachunków i innych czynności egzekucyjnych. 

Uproszczona restrukturyzacja – skutki 

Wskutek przeprowadzonego z sukcesem postępowania o zatwierdzenie układu, przedsiębiorca po szeregu miesięcy zaczyna spłacać wierzycieli zgodnie z treścią przyjętego i zatwierdzonego przez sąd układu. co jednak ważne, nie spłaca jednej skonsolidowanej raty, lecz osobne raty na rzecz poszczególnych wierzycieli zgodnie z harmonogramem spłaty, który powinien otrzymać od nadzorcy wykonania układu

Głównym praktycznym skutkiem uproszczonej restrukturyzacji jest odzyskanie płynności i rozpoczęcie spłaty skumulowanego zadłużenia w sposób pozwalający na kontynuowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 

Co to jest uproszczona restrukturyzacja?

Uproszczona restrukturyzacja to kolokwialna nazwa postępowania o zatwierdzenie układu czyli jednego z trybów postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych ustawą. 

Ile kosztuje restrukturyzacja uproszczona?

Wynagrodzenie za uproszczoną restrukturyzację znacznie różni się w zależności od sytuacji przedsiębiorcy i oceny pracochłonności postępowania. zwykle zależy od sumy wierzytelności objętych układem i ilości podmiotów, których wierzytelności są objęte układem. 

Co to oznacza że firma jest w restrukturyzacji?

Firma w restrukturyzacji to oznaczenie przedsiębiorstwa, które w celu uniknięcia upadłości i odzyskania płynności zdecydowało się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Z restrukturyzacji może skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka handlowa, a w przypadku spółek osobowych, dodatkowo zdolność restrukturyzacyjną mają wspólnicy, którzy bez ograniczeń odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem.