sanacja - postępowanie sanacyjne

Na czym polega sanacja? (postępowanie sanacyjne)

Spis treści

Restrukturyzacja, czy sanacja?

Postępowanie sanacyjne – sanacja, to postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane przez prawo restrukturyzacyjne. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sanatio oznaczającego uzdrowienie (postępowanie sanacyjne – Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja_przedsi%C4%99biorstwa).

Jak każde postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć uniknięciu upadłości. Jest skierowana do firm o największych problemach z wypłacalnością.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Postępowanie sanacyjne. Co oznacza dla dłużnika i wierzyciela?

W odróżnieniu od pozostałych postępowań charakteryzuje się daleko idącą ingerencją w zdolności dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Zarząd masą sanacyjną zostaje oddany zarządcy, któremu dłużnik wydaje majątek i dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Jest to zasada, od której są jednak wyjątki. Za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony dłużnikowi. 

Pomimo powyższych ograniczeń, postępowanie restrukturyzacyjne – sanacja szeroko zabezpiecza majątek dłużnika. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Jednocześnie nie można wszcząć nowych egzekucji. Co ważne, Sędzia – komisarz, na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem sanacji. Pozwala to uwolnić od obciążeń środki finansowe dłużnika, jak również uwolnić środki już zajęte, a jeszcze niewydane wierzycielom. 

Postępowanie sanacyjne to również wyspecjalizowane narzędzia i środki restrukturyzacyjne z których może korzystać ustanowiony zarządca, w szczególności:

  • możliwość jednostronnego odstąpienia od umów wzajemnych,
  • objęcie postępowaniem również wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika,
  • uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy sanacyjnej.

Postępowanie sanacyjne, a pracownicy?

Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy. Postępowanie sanacyjne wywołuje takie same skutki jak upadłości. Zarządca uzyskuje uprawnienie do mniej sformalizowanego i uproszczonego rozwiązania umów o pracę – również pracownikom podlegającym dodatkowej ochronie. 

Q&A

Co to jest restrukturyzacja sanacyjna?

Postępowanie sanacyjne to jedno z czterech odmian postępowań restrukturyzacyjnych. W uproszczeniu, charakteryzuje się najpełniejszą ochroną dłużnika przed egzekucją i utratą pełnego zarządu przedsiębiorstwem i  majątkiem.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja daje szansę na wyjście z trudnej sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Tworzy przestrzeń do rozmów z wierzycielami i działań poprawiających kondycję firmy.

Co prowadzi do sanacji?

Celem restrukturyzacji jest uzdrowienie przedsiębiorstwa. Środkami sanacji może być wiele, w tym zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności, pozyskanie klientów, maksymalizacja przychodów, czy też układ z wierzycielami. 

Ile powinno trwać postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne nie jest ograniczone czasowo. Może trwać kilka miesięcy, rok, a nawet 3 lat. Najważniejszy jest cel jakim powinno być uzdrowienie przedsiębiorstwa. 

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI