sanacja - postępowanie sanacyjne

Na czym polega sanacja? (postępowanie sanacyjne)

Spis treści

Restrukturyzacja, czy sanacja?

Postępowanie sanacyjne – sanacja, to postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane przez prawo restrukturyzacyjne. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sanatio oznaczającego uzdrowienie (postępowanie sanacyjne – Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja_przedsi%C4%99biorstwa).

Jak każde postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć uniknięciu upadłości. Jest skierowana do firm o największych problemach z wypłacalnością.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Postępowanie sanacyjne. Co oznacza dla dłużnika i wierzyciela?

W odróżnieniu od pozostałych postępowań charakteryzuje się daleko idącą ingerencją w zdolności dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Zarząd masą sanacyjną zostaje oddany zarządcy, któremu dłużnik wydaje majątek i dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Jest to zasada, od której są jednak wyjątki. Za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony dłużnikowi. 

Pomimo powyższych ograniczeń, postępowanie restrukturyzacyjne – sanacja szeroko zabezpiecza majątek dłużnika. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Jednocześnie nie można wszcząć nowych egzekucji. Co ważne, Sędzia – komisarz, na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem sanacji. Pozwala to uwolnić od obciążeń środki finansowe dłużnika, jak również uwolnić środki już zajęte, a jeszcze niewydane wierzycielom. 

Postępowanie sanacyjne to również wyspecjalizowane narzędzia i środki restrukturyzacyjne z których może korzystać ustanowiony zarządca, w szczególności:

  • możliwość jednostronnego odstąpienia od umów wzajemnych,
  • objęcie postępowaniem również wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika,
  • uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy sanacyjnej.

Postępowanie sanacyjne, a pracownicy?

Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy. Postępowanie sanacyjne wywołuje takie same skutki jak upadłości. Zarządca uzyskuje uprawnienie do mniej sformalizowanego i uproszczonego rozwiązania umów o pracę – również pracownikom podlegającym dodatkowej ochronie. 

Q&A

Co to jest restrukturyzacja sanacyjna?

Postępowanie sanacyjne to jedno z czterech odmian postępowań restrukturyzacyjnych. W uproszczeniu, charakteryzuje się najpełniejszą ochroną dłużnika przed egzekucją i utratą pełnego zarządu przedsiębiorstwem i  majątkiem.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja daje szansę na wyjście z trudnej sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Tworzy przestrzeń do rozmów z wierzycielami i działań poprawiających kondycję firmy.

Co prowadzi do sanacji?

Celem restrukturyzacji jest uzdrowienie przedsiębiorstwa. Środkami sanacji może być wiele, w tym zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności, pozyskanie klientów, maksymalizacja przychodów, czy też układ z wierzycielami. 

Ile powinno trwać postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne nie jest ograniczone czasowo. Może trwać kilka miesięcy, rok, a nawet 3 lat. Najważniejszy jest cel jakim powinno być uzdrowienie przedsiębiorstwa. 

Mateusz Jabłoński
Mateusz Jabłoński

adwokat, doradca restrukturyzacyjna

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?

Skontaktuj się z nami >>

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI