Restrukturyzacja – dla kogo?

Restrukturyzacja – dla kogo?

Spis treści

„Firma w restrukturyzacji” – co to znaczy? Każdy przedsiębiorca działa pod firmą, przez co należałoby doprecyzować, że restrukturyzacji podlega przedsiębiorstwo, a zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym: po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”. Dla osoby nie obcującej na co dzień z tą tematyką samo sformułowanie może być jednak problematyczne. Warto zatem usystematyzować podstawowe informacje.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że aby podmiot mógł być restrukturyzowany zgodnie z brzmieniem ustawy musi posiadać zdolność restrukturyzacyjną. Restrukturyzacji może podlegać przedsiębiorca, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wspólnicy wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń. W olbrzymim uproszczeniu więc możliwość restrukturyzacji uzależniona jest od funkcjonowania na rynku. Można w tym miejscu nadmienić, że zdolność restrukturyzacyjną sąd bada na etapie badania samego wniosku, o ile zatem w toku przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub sanacyjnego będzie to miało miejsce na początku postępowania, o tyle w postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie to miało miejsce w zasadzie na końcu.

Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej powinna mieć miejsce zatem jedynie co do osoby prowadzącej działalność gospodarczą, przy czym warto nadmienić, że nawet w tzw.: upadłości konsumenckiej zachodzi możliwość zawarcia układu z wierzycielami, przez co można nazwać takie narzędzie restrukturyzacją konsumencką. 

Od restrukturyzacji przewidzianej przepisami prawa należy odróżnić restrukturyzację kredytu, która to może być wykonywana przez banki czy jednostki sektora finansowego i która dotyczy konkretnego, pojedynczego zobowiązania. Z doświadczenia można również stwierdzić, iż restrukturyzacja kredytu polega na zwrocie ostatecznie większej kwoty na rzecz finansującego, a nie ewentualnej redukcji zobowiązania.

„W restrukturyzacji” – co to znaczy?

Pozostawanie w restrukturyzacji oznacza przechodzenie przez proces przewidziany przepisami ustawy prawo restrukturyzacyjne. W Kancelarii wychodzimy z założenia, że świadczy to o wysokiej świadomości osób zarządzających przedsiębiorstwem. Reagujemy bowiem na zagrożenie lub powstanie stanu niewypłacalności w sposób, który rzeczywiście może zapewnić dalsze funkcjonowanie firmy i zachowanie obrotu gospodarczego – a przecież pozostaje to stan przez wszystkich pożądany. 

Zatem co to znaczy restrukturyzacja zadłużenia? To całościowe podejście do problemów przedsiębiorstwa. Holistyczne rozpatrywanie problematyki zadłużenia, jego struktury, ale też struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, generowanych przychodów oraz ponoszonych kosztów. 

Nie przechodzimy przez restrukturyzację firmy po to bowiem, aby jedynie spłacać wierzycieli, ale po to, aby zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie działalności gospodarczej, która ma służyć generowaniu zysku.

Jakie podmioty mogą stosować prawo restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorcy, spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność bez ograniczeń.

Co jest celem restrukturyzacji?

Zachowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami a w postępowaniu sanacyjnym podjęcie działań sanacyjnych, czyli zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie.

Czym jest prawo restrukturyzacyjne i do kogo może mieć zastosowanie?

Prawo restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dążą do oddalenia widma utraty płynności finansowej, ewentualnie reagują na powstanie stanu niewypłacalności.

Jakie są przyczyny restrukturyzacji? 

Przyczyną restrukturyzacji jest powstanie stanu niewypłacalności w przedsiębiorstwie lub zagrożenie takim stanem.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI