Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Spis treści

Spółka w restrukturyzacji. Czym jest restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki z o.o. to proces, który się opłaca. Celem restrukturyzacji jest uzdrowienia przedsiębiorstwa chociażby przez zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności, pozyskanie klientów i maksymalizację przychodów. Niekiedy do odzyskania płynności finansowej firmy i uniknięcia upadłości potrzeba naprawdę niewiele.

Jak każde przedsiębiorstwo, tak równie spółka z o.o. ma zdolność restrukturyzacyjną. Spółka z o.o. może być w restrukturyzacji i skorzystać z jednego z czterech postępowań przewidziany przez prawo restrukturyzacyjne (czytaj również: rodzaje restrukturyzacji).

Restrukturyzacja spółki – Kto reprezentuje spółkę?

Celem restrukturyzacji spółki jest uzdrowienie firmy i uniknięcie upadłości. Przystąpienie do restrukturyzacji w odpowiedniej chwili może uratować przedsiębiorstwo, ale również uchronić zarząd przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki z o.o.

W czasie restrukturyzacji organy spółki co do zasady zachowują swoje uprawnienia w zakresie zwykłego zarządu spółką. Zarząd może prowadzić sprawy spółki oraz reprezentować spółkę na zewnątrz. Od tej zasady są jednak wyjątki. W postępowaniu sanacyjnym zarząd masą sanacyjną zostaje oddany zarządcy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie by za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu został powierzony spółce. W spółce wymagana jest pełna księgowość, co jest dodatkowym kosztem i obowiązkiem.

Spółka w restrukturyzacji. Jak odzyskać pieniądze? 

Celem pośrednim restrukturyzacji jest układ z wierzycielami, który gwarantuje pełniejszą spłatę wierzycieli i zachowanie przedsiębiorstwa. Mimo, że wierzyciele nadal mogą dochodzić swoich pieniędzy na drodze sądowej, to jednak w czasie trwania restrukturyzacji nie mogą prowadzić egzekucji przeciwko spółce. Lepszym zatem rozwiązaniem, wydaje się skorzystanie ze środków jakie daje prawo restrukturyzacyjne i udział w tym postępowaniu. Restrukturyzacja spółki z o.o. nie jest zatem przeszkodą, a środkiem do pogodzenia interesów firmy poszukującej pomocy i jej wierzycieli.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Q&A

Czy spółka w restrukturyzacji może pozywać?

Tak. Postępowanie restrukturyzacyjne nie oznacza, że firma nie może dochodzić swoich praw. Spółka zachowuje swoją legitymację – może pozywać i być pozywana. 

Jak odzyskać pieniądze od firmy w restrukturyzacji?

Najgorszy układ jest lepszy niż brak układu. Restrukturyzacja firmy i podjęte środki restrukturyzacyjne gwarantują dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zrestrukturyzowane przedsiębiorstwo gwarantuje odzyskanie pieniędzy przez wierzycieli.

Jak długo może trwać restrukturyzacja?

Postępowanie może trwać od 4 miesięcy do nawet 24 miesięcy, co jednak nie wyklucza dłuższego okresu. 

Czy restrukturyzacja wstrzymuje egzekucję?

Tak. Od chwili wszczęcia postępowania zawieszeniu ulegają wszystkie toczące się egzekucje. Dodatkowo, obowiązuje zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych z majątku przedsiębiorstwa.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM