Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Spis treści

Prawo restrukturyzacyjne w Polsce reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo Restrukturyzacyjne. W polskim porządku prawnym wyróżniamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. Postępowanie układowe
  3. Przyspieszone postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przed przedsiębiorcę, który stracił tymczasowo zdolność regulowania swoich zobowiązań.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Prawo restrukturyzacyjne co warto wiedzieć?

Warto być świadomym, że dzięki odpowiednio wcześnie zastosowanym rozwiązaniom przewidzianym przez prawo restrukturyzacyjne możemy zapewnić naszemu przedsiębiorstwu możliwość dalszego funkcjonowania. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bowiem uzyskujemy ochronę przeciwegzekucyjną. Trwające postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, natomiast nowe postępowania nie mogą być wszczynane.

Prawo restrukturyzacyjne zmiany

Najdalej idące zmiany w prawie restrukturyzacyjnym zostały wprowadzone wraz z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Krajowego Rejestru Zadłużonych. W 2024 roku czekają nas kolejne zmiany w ustawie prawo restrukturyzacyjne w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie został wniesiony do Sejmu 8 grudnia 2023 r. Przewiduje on wprowadzenie m.in. testu zaspokojenia, czy też objęcie z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Prawo restrukturyzacyjne 2024

W 2024 roku przewiduje się dalszą popularność rozwiązań proponowanych przez prawo restrukturyzacyjne. Sytuacja gospodarcza, wysoka inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności mogą powodować kłopoty finansowe wielu polskich przedsiębiorstw, dla których otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być jedyną szansą na przywrócenie możliwości funkcjonowania.

Q&A

Co oznacza prawo restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne to zbiór przepisów regulujących postępowanie restrukturyzacyjne tj.  zasady, etapy, rodzaje postępowań oraz konsekwencje jakie wynikają z otwarcia postępowania. Są one zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.  

 Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zawarcie układu z Wierzycielami w ramach którego dochodzi do spłaty zaległych zobowiązań. Polega na podjęciu odpowiednich działań, których zadaniem jest przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej.

Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?

W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zadbaniu o spłatę powstałych zobowiązań.

Czego nie obejmuje restrukturyzacja?

Układ nie obejmuje:

  • wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;
  • roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw;
  • wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej.


POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM