Restrukturyzacja firmy – co to znaczy?

Restrukturyzacja firmy – co to znaczy?

Spis treści

Restrukturyzacja firmy to szereg działań nakierowanych na poprawę kondycji finansowej bądź organizacji przedsiębiorstwa. Może polegać na wdrożeniu szeregu zmian wewnętrznych w przedsiębiorstwie jak i reorganizacji relacji zewnętrznych firmy. Zmiany wewnętrzne mogą polegać na redukcji lub zmianie polityki zatrudnienia, szerzej pojmowanej zmianie struktury organizacyjnej, usprawnieniu procesów, optymalizacji kosztów, wprowadzeniu nowych produktów czy usług.

W ujęciu zewnętrznym restrukturyzacja firmy to niezliczone działania takie jak zmiana struktury kontrahentów, nawiązanie relacji z nowymi kontrahentami, rozpoczęcie działań na nowym rynku czy wypracowanie przewag konkurencyjnych, które pozwolą na maksymalizację wyniku finansowego. Oczywiście podobnych działań jest znacznie więcej. Powyżej wskazano jedynie najczęściej pojawiające się sposoby działań naprawczych firm. Program restrukturyzacji firmy zależy od diagnozy problemu i celów samego przedsiębiorcy. 

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Restrukturyzacja zadłużenia firmy w 2024 roku

Restrukturyzacja zadłużenia to już węższy obszar restrukturyzacji firmy, który polegać ma na ustaleniu struktury zadłużenia firmy i terminów płatności poszczególnych wierzytelności oraz relacji czasowych pomiędzy nimi a także ich wpływu na bieżącą działalność firmy. Najczęściej restrukturyzacja zadłużenia firmy polega na zmianie harmonogramu płatności poszczególnych zobowiązań poprzez wprowadzenie karencji w spłacie, rozłożenie płatności na korzystną dla przedsiębiorcy liczbę rat czy też umorzenie części zadłużenia. Wielu przedsiębiorców w ten właśnie sposób rozumie postępowania restrukturyzacyjne prowadzone na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nie jest to jednak do końca prawdą. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Postępowanie restrukturyzacyjne na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne – restrukturyzacja firmy 2024 r. 

W rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy jest to natomiast jeden z czterech typów postępowań, których przebieg regulowany jest przepisami prawa i toczy się – w największym skrócie – pod okiem sądu gospodarczego. Co istotne, celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zapewnienie kontynuacji działania przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością i pomoc w uniknięciu jego upadłości

Proces restrukturyzacji firmy – Procesy restrukturyzacyjne

Proces restrukturyzacji firmy jest możliwy do przeprowadzenia w ramach jednego z czterech typów postępowań:

postępowania o zatwierdzenie układu – postępowanie pozasądowe prowadzone przed doradcę restrukturyzacyjnego, sąd tylko zatwierdza układ zawarty wcześniej z wierzycielami,

przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

– układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

– sanacyjne (najdalej idące postępowanie restrukturyzacyjne) – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie szerszych działań sanacyjnych oraz zawarcie układu. 

Wybór właściwego postępowania zależy od sytuacji przedsiębiorstwa. Jednak hasło „restrukturyzacja firm 2023 r.” w praktyce najczęściej oznacza postępowanie o zatwierdzenie układu lub postępowanie sanacyjne

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? 

Cenę przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego należy podzielić na dwie kategorie kosztów – koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy.

Opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy zależy z kolei od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Wynagrodzenie nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu określa umowa z przedsiębiorcą. Rozpiętość cen na rynku jest bardzo duża, ale najczęściej ma na nią wpływ suma zobowiązań podlegających restrukturyzacji oraz ilość wierzycieli biorących udział w postępowaniu. W przypadku pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych, wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy określa ustawa. 

Jak sprawdzić czy firma jest w restrukturyzacji? 

Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne są obecnie upublicznione. Od grudnia 2021 r. funkcjonuje system informatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), w którym nie tylko prowadzi się akta postępowań restrukturyzacyjnych, ale i publikuje się informacje o toczących się postępowaniach. Wystarczy wpisać wybrane dane podmiotu w wyszukiwarce podmiotów i system ujawnia informacje i status ewentualnie toczącego się postępowania. 

KRZ to również baza doradców restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany restrukturyzacją nie musi wpisywać w Google haseł takich jak „restrukturyzacja firm Warszawa” czy „restrukturyzacja firm Wrocław”, lecz ma możliwość odszukania doradcy restrukturyzacyjnego działającego na terenie interesującej go lokalizacji. 

Z kolei narzędziem wyspecjalizowanym dla firm jest Lista Upadłości MGBI. Od KRZ różni się tym, że zapewnia m.in.: śledzenie wielu dłużników jednocześnie, API i weryfikację błędów, które pojawiają się w KRZ/MSiG. Przydatne są także codzienne powiadomienia
e-mailowe.

Q&A

Co to jest restrukturyzacja firmy? 

Restrukturyzacja firmy jest to postępowanie nakierowane na poprawę kondycji finansowej firmy przy redukcji lub restrukturyzacji zadłużenia celem uniknięcia upadłości przedsiębiorcy i zapewnienia mu ciągłości działania. 

Jak wygląda restrukturyzacja firmy? Procesy restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja firmy rozumiana jako postępowanie restrukturyzacyjne na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne to jeden z czterech typów postępowań. 

Najpopularniejszym obecnie trybem jest tzw. Postępowanie o zatwierdzenie układu, które polega na przeprowadzeniu następujących etapów:

– zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,

– przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego i wykazu wierzytelności, 

– wyznaczenie dnia układowego i obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, 

– weryfikacja spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, 

– przygotowanie propozycji układowych

– głosowanie nad układem – zbieranie głosów od wierzycieli

– przyjęcie układu przez wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem 

– złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu,

– rozpoznanie wniosku i zatwierdzenie układu przez sąd

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Cenę przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego należy podzielić na dwie kategorie kosztów – koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy. Opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy zależy z kolei od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

 Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Czas trwania restrukturyzacji uzależniony jest od wyboru trybu postępowania restrukturyzacyjnego. W największym skrócie można powiedzieć, że postępowanie o zatwierdzenie układu może trwać maksymalnie cztery miesiące, zaś postępowanie sanacyjne maksymalnie 12 miesięcy. 

Jest to jednak duże uproszczenie. Przebieg czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu zależeć będzie od wyboru dnia układowego, który nie może przypadać na wcześniej niż trzy miesiące i później niż jeden dzień przed złożeniem wniosku do sądu. Najczęściej trwa ono więc dokładnie trzy miesiące, ale skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego trwać mogą cztery miesiące. Po okresie czterech miesięcy postępowanie nie ulega umorzeniu, lecz wygasają skutki obwieszczenia czyli szeroka ochrona dłużnika polegająca na braku możliwości wszczynania postępowań egzekucyjnych czy ochronie przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla przedsiębiorstwa. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM