adw. Magdalena Jabłońska - jablonski-restrukturyzacja

adw. Magdalena Jabłońska

Partner - adwokat

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Część studiów odbywała na renomowanej uczelni ekonomicznej Ecole Superieure de Commerce w Rennes we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł adwokata. Doświadczenie zawodowe zyskała dzięki wieloletniemu zatrudnieniu w bankowości oraz pracy w kancelariach adwokackich.

Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego jak również finansów przedsiębiorstw, bankowości, zarządzania strategicznego i marketingu. W swojej codziennej pracy łączy wiedzę prawnika i ekonomisty, co pozwala jej jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby Klientów kancelarii. Wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw potwierdziła, zdając egzamin CFA Level 1. Zna język angielski i francuski.

Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, miłośniczka biegów długodystansowych.

adw. Mateusz Jabłoński - jablonski-restrukturyzacja

Partner – adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskał tytuł adwokata.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

Jako adwokat sporządził szereg wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości oraz występował jako pełnomocnik dłużników w obu typach postępowań. Nadzorował kilkadziesiąt postępowań o zatwierdzenie układu. W 2021 roku zdał egzamin i otrzymał tytuł licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a w 2023 roku kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Przez szereg lat był zaangażowany w III sektorze, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Przyszłość Pokoleń. Bardzo dobrze zna język angielski, co potwierdza posiadanie certyfikatu ILEC (International Legal English Certificate).

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, miłośnik i zawodnik trójboju siłowego.

adw. Agnieszka Kobierska - jablonski-restrukturyzacja

adwokat

a.kobierska@jablonski-restrukturyzacja.pl

Związana z Kancelarią od 10 lat. Ukończyła studia magisterskie Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia I stopnia administracji na tej samej uczelni. Od 2019 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie w prawach cywilnych, w tym sprawach gospodarczych. W codziennej pracy wspiera zespół w zakresie usług świadczonych wierzycielom tj. w sprawach cywilnych o zapłatę, w sprawach z tzw. skarg pauliańskich, reprezentuje wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prywatnie mama i żona, miłośniczka podróży.

Kinga Fechter - jablonski-restrukturyzacja

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

Katarzyna Łuczka​ - jablonski-restrukturyzacja

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

Michał Woźniak - jablonski-restrukturyzacja

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

Karolina Kantorska - jablonski-restrukturyzacja

Karolina Kantorska

specjalistka ds. prawnych