Restrukturyzacja firmy budowlanej

Restrukturyzacja firmy budowlanej – dla kogo?

Spis treści

Problemy z płynnością finansową na skutek opóźnień w płatnościach od kontrahentów, zerwanie łańcuchów dostaw, a także wzrost cen materiałów i usług to tylko niektóre z przyczyn niewypłacalności, z którą boryka się aktualnie znaczna część firm budowlanych. Restrukturyzacja firmy budowlanej stanowi realną pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy na skutek zbiegu szeregu okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Niewypłacalność firmy budowlanej albo zagrożenie taką niewypłacalnością, czyli brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań firmy z uwagi na brak pieniędzy, stanowią pierwsze przesłanki do tego, aby zastanowić się nad restrukturyzacją swojej firmy budowlanej.

Warto pamiętać o tym, że im szybciej zostanie podjęta decyzja o restrukturyzacji tym większe są szanse na jej powodzenie i poprawę kondycji finansowej firmy budowlanej.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Zalety restrukturyzacji firmy budowlanej – czy warto?

Największą zaletą restrukturyzacji jest ratunek firmy budowlanej przed upadłością. Restrukturyzacja firmy budowlanej umożliwia częściowe umorzenie zadłużenia oraz rozłożenie pozostałego zadłużenia na raty, które przedsiębiorca będzie w stanie płacić. Zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest również to, że raty są płatne w z góry określonych przedziałach czasowych, a całościowa spłata zadłużenia firmy budowlanej może nastąpić w czasie kilku miesięcy albo kilku lat. Wizja odzyskania pieniędzy skłania wierzycieli do współpracy i podjęcia rozmów celem wypracowania porozumienia w zakresie spłaty zadłużenia.

Niewątpliwą zaletą restrukturyzacji firmy budowlanej jest również zawieszenie postępowań egzekucyjnych na czas jego trwania. Oznacza to przede wszystkim, że w czasie postępowania restrukturyzacyjnego firmy budowlanej nie mogą być dokonywane zajęcia komornicze.

Restrukturyzacja firmy budowlanej – jak ją przeprowadzić?

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego zależy przede wszystkim od przyjętego rodzaju tego postępowania. O rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych pisaliśmy wcześniej.

Celem wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, najlepiej skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnegokancelarii restrukturyzacyjnej, który przeanalizuje sytuację finansową firmy budowlanej oraz dobierze rozwiązania dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. 

Restrukturyzacja firmy budowlanej czy upadłość?

Restrukturyzacja pozwala na uniknięcie upadku firmy budowlanej i stanowi realną pomoc dla przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i przez to stał się niewypłacalny.
W przeciwieństwie do upadłości, restrukturyzacja firmy budowlanej umożliwia przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności i realizowanie bieżących zleceń, a w dalszej perspektywie umożliwia również całkowite wyjście z trudnej sytuacji oraz spłatę zadłużenia.

Upadłość firmy budowlanej oznacza likwidację majątku przedsiębiorcy oraz definitywne zakończenie jego działalności. Z tego względu dotyczy ona przede wszystkim tych firm budowlanych, w przypadku których nie ma już żadnych szans na poprawę ich sytuacji. Restrukturyzacja firmy budowlanej stanowi rozwiązanie, które przedsiębiorca powinien wdrożyć zanim zdecyduje się na upadłość.

Q&A

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Nie ma jednego, odgórnie przyjętego kosztu restrukturyzacji firmy budowlanej. Na koszty restrukturyzacji składają się przede wszystkim: wynagrodzenie nadzorcy albo zarządcy oraz koszty sądowe. 

Na czym polega restrukturyzacja firm?

Restrukturyzacja firmy budowlanej polega na redukcji zadłużenia oraz rozłożeniu go na raty, które przedsiębiorca będzie w stanie płacić w określonym przedziale czasowym. Restrukturyzacja firmy budowlanej umożliwia uniknięcie upadłości oraz wyjście z niewypłacalności.

Jak wygląda restrukturyzacja firmy?

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego firmy budowlanej oraz czas jego trwania zależy od przyjętego rodzaju postępowania. Rodzaj postępowania zależy natomiast od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Jak napisać plan restrukturyzacji firmy?

Plan restrukturyzacji firmy budowlanej powinien zawierać przede wszystkim określenie środków, które przedsiębiorca planuje wprowadzić, aby poprawić kondycję finansową swojej firmy oraz spłacić istniejące zadłużenie. Plan restrukturyzacyjny firmy budowlanej powinien również zawierać prognozę dochodów na najbliższe lata.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI