Zamknięcie działalności gospodarczej w 2023 roku

Zamknięcie działalności gospodarczej w 2024 roku

Spis treści

Przedsiębiorcy w obliczu zmniejszonych przychodów, rosnących kosztów i innych problemów często rozważają zamkniecie działalności gospodarczej. W pewnym uproszczeniu, sam fakt wyrejestrowania podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinien być poprzedzony zakończeniem spraw przedsiębiorstwa – w tym zbyciu składników majątku, rozwiązaniu umów, dokończenia przyjętych zleceń i kontraktów, wyegzekwowaniu swoich wierzytelności i co najważniejsze – spłaty wszystkich zobowiązań likwidowanego przedsiębiorstwa.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Jak uniknąć zamknięcia działalności gospodarczej?

Nie zawsze zamkniecie działalności będzie jedynym dobrym rozwiązaniem. Decyzja powinna być poprzedzona wnikliwą analizą, czy przedsiębiorstwo – mimo chwilowych trudności, może się rozwijać i przynosić satysfakcjonujące dochody. Możliwe, że odpowiedzią na problemy firmy będzie jedno z czterech postępowań przewidzianych ustawą prawo restrukturyzacyjne, w szczególności gdy na drodze do likwidacji działalności staną niespłacone długi.

Kto ma zdolność restrukturyzacyjną?

Każde przedsiębiorstwo ma zdolność restrukturyzacyjną. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego mają jednak zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i wspólników, spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nie prowadzących działalności gospodarczych. Ponadto, do spółek jawnych, partnerskich, wspólników spółek partnerskich, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. 

Czytaj również: restrukturyzacja sp. z o.o.

Jakie są cele restrukturyzacji?

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości, poprawa wyników firmy i dojście do porozumienia z wierzycielami. Środków restrukturyzacji może być wiele, w tym zmniejszenie kosztów działalności i zwiększenie wydajności, pozyskanie nowych klientów, dywersyfikacja i maksymalizacja przychodów przedsiębiorstwa, czy też układ z wierzycielami.

Kiedy nie zamykać działalności gospodarczej?

Jak już wskazano, zdolność restrukturyzacyjna przysługuje przedsiębiorcy. Tym samym traci on tę zdolność z chwilą zamknięcia działalności gospodarczej. Jest zatem możliwe, że mimo zamknięcia działalności gospodarczej, były przedsiębiorca będący osobą fizyczną pozostanie z długami prowadzonej i zamknięte działalności. Wówczas, o ile dłużnik nie posiada majątku za pokrycie całości zobowiązań, pozostanie mu ogłoszenie upadłości – o ile będzie mógł pokryć koszty tego postępowania – w tym wynagrodzenia syndyka.  

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM