Restrukturyzacja firmy opinie

Restrukturyzacja firmy – opinie

Spis treści

Restrukturyzacja firmy to zespół podejmowanych czynności prawnych oraz faktycznych dotyczących struktury przedsiębiorstwa, jego majątku i organizacji oraz służących jego przebudowie i modernizacji w celu optymalizacji organizacyjnej i finansowego. W polskim porządku prawnym postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne. Ustawa przewiduje cztery rodzaje postępowań sądowych:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe oraz
  4. postępowanie sanacyjne.

Choć każde z tych postępowań ma umożliwić zawarcie układu z wierzycielami i wdrożenie środków restrukturyzacyjnych to jednak różnią się chociażby wymogami ustawowymi, zakresem ochrony czy też zakresem pozostawionego dłużnikowi zarządu przedsiębiorstwem. Samo to wskazuje na cel restrukturyzacji jakim jest zachowanie przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości, która kończy byt przedsiębiorstwa i co do zasady skutkuje mniejszym zaspokojeniem wierzycieli. Są to zatem dwie jakże odmienne drogi i choć nie mogą nastąpić równolegle to następczo już tak.

Przepisy prawa wprost dają prym postępowaniu restrukturyzacyjnemu. W przypadku równoczesnego złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnegoogłoszenie upadłości Sąd w najpierw rozpozna właśnie wniosek o restrukturyzację. Dalej, nieudana restrukturyzacja nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do ogłoszenia upadłości. Warto zatem rozważyć restrukturyzację przed upadłością – jeśli tylko przedsiębiorstwo ma szanse na dalsze funkcjonowanie. Już w tym miejscu wypada zaznaczyć, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jako zmierzającego do uniknięcia upadłości, daje możliwość uwolnienia się członkom zarządu od odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Restrukturyzacja firmy opinie

Restrukturyzacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy to o trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy, ale również o wzrastającej świadomości prawnej osób zarządzających przedsiębiorstwami. Wraz ze wzrostem zainteresowania rynek odpowiada również wzrastającą liczbą licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Niewątpliwie wpisy na ogólnodostępnych forach internetowych (forum) oraz pozytywne opinie restrukturyzowanych winny dawać świadectwo rozwoju ten nowej branży usług prawnych i wynikających z niej dobrodziejstw.  Wybór postępowania nie jest prosty i powinien opierać się na szczegółowej analizie sytuacji przedsiębiorstwa, strukturze zadłużenia, zdolności po ponoszenia kosztów postępowania jak i bieżącej spłaty zobowiązań. W tym też celu przedsiębiorca winien skontaktować się z profesjonalistą by dokonać szczegółowej analizy i wybrać najkorzystniejsze postępowanie.

Restrukturyzacja firmy kiedy rozważyć

Restrukturyzacja jest skierowana do dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Pojęcie niewypłacalności zostało zdefiniowane w prawie upadłościowym. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, a zatem m.in. w sytuacji gdy jego opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczają 3 miesiące, bądź gdy jego zobowiązania przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesięcy. Z kolei, dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, gdy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalnym.

 Q&A

Czy warto prowadzić restrukturyzację?

Warto. Restrukturyzacja służy uporządkowaniu sytuacji przedsiębiorstwa, odzyskaniu płynności finansowej oraz usystematyzowaniu spłaty zobowiązań dłużnika w formie jednego, ustalonego i zaakceptowanego przez wierzycieli układu.

Co jeśli restrukturyzacja się nie uda?

Restrukturyzacja jest jedynie środkiem do poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Jej fiasko niejako wraca przedsiębiorcę do punktu wyjścia w jakim znalazł się przed restrukturyzacją. Nadal jednak może skorzystać z innych postępowań restrukturyzacyjnych jak również – jeśli będą ku temu przesłanki, ogłosić upadłość.

Jakie są skutki restrukturyzacji?

Należy odróżnić prawne skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego od dalej idących następstw skutecznej i udanej restrukturyzacji, którymi bez wątpienia jest umorzenie części zobowiązań, spłata długów, czy poprawa sytuacji przedsiębiorstwa służąca dalszemu i perspektywicznemu rozwojowi. 

Kiedy Restrukturyzacja a kiedy upadłość?

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zaś celem upadłości jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Bez wątpienia są to odmienne drogi, których wybór musi opierać się na ocenie sytuacji dłużnika – w tym czy jest już niewypłacalny czy tylko zagrożony niewypłacalnością.

Czy restrukturyzacja wstrzymuje komornika?

Tak. Każde postępowanie restrukturyzacyjne skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, przy czym dla postępowania przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego będzie to moment otwarcia postępowania (orzeczenie Sądu), zaś w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu będzie to moment obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM