Kiedy zacząć restrukturyzację firmy

Kiedy zacząć restrukturyzację firmy?

Spis treści

Restrukturyzacja firmy to kompleksowy proces, który ma na celu zmianę organizacji, struktury lub strategii przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności, zwiększenia konkurencyjności lub naprawy sytuacji finansowej. Zakres zmian i złożoność procesu restrukturyzacji wpływają na czas trwania.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Wobec przedstawionych korzyści płynących z restrukturyzacji, pojawia się pytanie, kiedy rozpocząć proces restrukturyzacji?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie należy rozpocząć proces restrukturyzacji firmy. Jednak istnieje kilka sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę przeprowadzenia restrukturyzacji. Należą do nich: spadek rentowności, narastające długi, trudności w obsłudze zobowiązań, trudności w pozyskiwaniu nowych klientów, konieczność zmiany modelu biznesowego lub utrata konkurencyjności. Jeśli firma napotyka takie problemy, warto rozważyć rozpoczęcie procesu restrukturyzacji.

Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne wskazują, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone dla dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Niewypłacalność to stan, w którym przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co oznacza, że nie ma lub nie będzie miał w krótkim czasie gotówki na bieżącą spłatę wierzycieli i brak jest okoliczności, które mogą ten stan zmienić.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – wyzwania i korzyści

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej może być szczególnie trudnym zadaniem, ponieważ właściciel firmy jest jednocześnie jej jedynym pracownikiem i decydentem. Jednak odpowiednio zaplanowany proces restrukturyzacji może przynieść liczne korzyści, takie jak optymalizacja kosztów, lepsza efektywność operacyjna i zwiększenie rentowności. Przykłady udanych restrukturyzacji firm jednoosobowych dowodzą, że taka działalność może przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa.

Firma w restrukturyzacji – co to znaczy dla jej interesariuszy?

Restrukturyzacja firmy wpływa na różne grupy interesariuszy, w tym na pracowników, dostawców, klientów i wierzycieli. Dla pracowników może oznaczać zmiany w organizacji pracy, a także restrukturyzację etapu zatrudnienia. W przypadku dostawców i klientów restrukturyzacja może wiązać się z modyfikacją warunków współpracy. Natomiast dla wierzycieli restrukturyzacja jest związana z negocjacjami i restrukturyzacją długów. Ważne jest, aby uwzględnić interesy wszystkich zaangażowanych stron i działać w taki sposób, który będzie korzystny dla wszystkich.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Czas trwania restrukturyzacji firmy zależy od wielu czynników i może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Na określenie czasu trwania restrukturyzacji ma znaczenie ilość wierzycieli, majątek dłużnika, a także sąd właściwy dla rozpatrzenia wniosku.

Restrukturyzacja firmy a długi – jakie wierzytelności wchodzą do układu?

Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Oznacza to, że co do zasady, wszystkie długi przedsiębiorcy, zarówno osobiste jak i te związane z prowadzona działalnością, wchodzą do układu zawartego z wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy – skąd wiedzieć, że firma jest w restrukturyzacji? Przykłady i opinie.

Ustawodawca przewidziała wymóg oznaczenia przedsiębiorstwa, wobec którego wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (w przypadku pozstępowania o zatwierdzenie układu – po wydaniu postanowienia o zatwierdzenie układu), poprzez dodanie dopisku „w restrukturyzacji”. Kolejnym sposobem na weryfikację kontrahenta jest wykorzystanie systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po wpisaniu danych identyfikujących przedsiębiorcę można sprawdzić, czy wobec niego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI