Upadłość konsumencka – doradztwo Wrocław

Upadłość konsumencka – doradztwo Wrocław

Spis treści

Upadłość konsumencka to termin, który słyszymy coraz częściej. Jest to instytucja prawna, która pomaga konsumentom, którzy wpadli w pętlę zadłużenia, pozbyć się swoich długów. . Od marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy regulujące procedurę upadłości konsumenckiej. Kiedy i dlaczego warto skorzystać z tej ścieżki? Co należy zrobić, by na podstawie aktualnych przepisów ogłosić upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to przede wszystkim instytucja prawna przeznaczona wyłącznie konsumentów, czyli osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wśród opinii publicznej panuje przekonanie, że jest to ścieżka całkowicie wykluczona dla przedsiębiorców. Nic bardziej mylnego. Jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej za długi przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji należy wykreślić działalność gospodarczą z rejestru, a następnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie konsumenckim.

Niemniej, upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które polega na:

– zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika i/lub późniejszego planu spłaty,

– umorzenie części lub całości długów.

Co ważne, zgodnie z najnowszymi przepisami, sądy nie oddalają wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli zatem niewypłacalność wynika np. z niegospodarności, a nie z powodu wydarzeń losowych, konsument nadal może liczyć na upadłość.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić?

Jak wspomniano powyżej, upadłość konsumencka jest ścieżką przewidzianą dla konsumentów, ale również dla byłych przedsiębiorców, którzy w momencie składania wniosku nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka — na czym polega?

Co istotne, a często pomijane w opinii publicznej, upadłość konsumencka nie wiąże się z całkowitym umorzeniem wszystkich długów. W pierwszej kolejności dojdzie do likwidacji majątku dłużnika, zaś jeśli wartość majątku nie będzie wystarczająca do pokrycia wszystkich wierzytelności, sąd ustali plan spłat czyli miesięczną wysokość płatności na rzecz wierzycieli.

Najkorzystniejsza sytuacja dla konsumenta wystąpi więc wtedy, gdy nie będzie on posiadał majątku. Po zrealizowaniu planu spłaty, reszta długów zostanie umorzona.

Problem pojawia się wtedy, gdy konsument posiada majątek, w szczególności, gdy jest właścicielem nieruchomości, w której mieszka. Nieruchomość ta będzie musiała podlegać likwidacji, a zatem zostanie sprzedana na pokrycie zadłużenia.

Upadłość konsumencka Wrocław – Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość, konieczne jest zainicjowanie procedury przed sądem, czyli złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten może złożyć sam konsument lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Na pełnomocnika warto wybrać adwokata lub radcę prawnego z odpowiednim doświadczeniem, najlepiej zaś osobę posiadającą dodatkowo tytuł doradcy restrukturyzacyjnego (upadłość konsumencka WrocławKancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław).

Wniosek o upadłość można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz

Jedynie w szczególnie wymienionych w art. 216 aa pr. up. Przypadkach, jest możliwość złożenia wniosku z pominięciem systemu teleinformatycznego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – konsekwencje

Choć upadłość wydaje się często jedynym rozwiązaniem na problemy z zadłużeniem, jej skutki mogą być poważne i odczuwalne przez wiele lat. Warto zapoznać się z konsekwencjami przed złożeniem wniosku:

– ograniczenie dostępu do środków pieniężnych i likwidacja majątku – w celu spłaty wierzycieli syndyk syndyk zajmie część środków na koncie bankowym, a jeśli konsument posiada majątek, może także zlicytować jego składniki z wyłączeniem sprzętów niezbędnych do codziennego życia,

– ryzyko utraty mieszkania – w przypadku sprzedaży mieszkania, konieczne będzie opuszczenie go przez konsumenta i najem innego lokalu. Na ten cel konsument może otrzymać środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy,

– brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem – w czasie postępowania nie można dowolnie dysponować składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej, a więc np. sprzedać samochodu czy dokonać darowizny

– trudności w zaciąganiu zobowiązań – w trakcie postępowania upadłościowego konsument właściwie nie ma zdolności kredytowej.

Upadłość konsumencka Wrocław 2023 – koszty

Koszty upadłości konsumenckiej należy podzielić na koszty sądowe (opłata 30 zł od wniosku) i wynagrodzenie ewentualnego pełnomocnika. Honorarium za tę usługę różni się i zwykle wynosi od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na kwotę tę najczęściej wpływa ilość podmiotów posiadających wierzytelności w stosunku do danego dłużnika. W przypadku decyzji o złożeniu wniosku z pomocą pełnomocnika, dojdzie koszt 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Upadłość konsumencka – i co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości konsument może uwolnić się od wizyt  telefonów windykatorów czy postępowań egzekucyjnych. Życie może zmienić się diametralnie na korzyść.

Co istotne, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

Q&A

Ile kosztuje adwokat w sprawie upadłość konsumencką?

Wynagrodzenie pełnomocnika wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy opłaca się ogłosić upadłość konsumencką?

Korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej różnią się w zależności od indywidualnej sprawy. Najwięcej zyska konsument, który posiada niewielki majątek.

Czego nie można po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie można między innymi zbyć przedmiotów objętych masą upadłości. Niemożliwe jest również zaciągnięcie nowego kredytu. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM