Upadłość firmy a zaległe pensje

Upadłość firmy a zaległe pensje

Spis treści

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa może w bezpośredni sposób oddziaływać na sytuację osób zatrudnionych w organizacji. Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą skutkować zaległościami w zakresie wypłaty pracownikom wynagrodzenia, ale mogą one dotyczyć także innych należności związanych z zatrudnieniem, np. nagród.

Upadłość przedsiębiorstwa może zostać ogłoszona przez Sąd, jeżeli w postępowaniu upadłościowym stwierdzi, że konkretny przedsiębiorca znalazł się w stanie niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości niejednokrotnie wzbudza po stronie pracowników niepokój. Upadłość przedsiębiorstwa nie pozostaje bowiem bez znaczenia dla jego pracowników. Jakie wiec pracownicy mają możliwości oraz obowiązki w przypadku upadłości przedsiębiorstwa?

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Czy upadłość przedsiębiorstwa oznacza utratę zaległego wynagrodzenia?

Upadłość przedsiębiorstwa nie powinna być stawiana na równi z pozbawieniem pracowników możliwości uzyskania zaległych środków  z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Po ogłoszeniu upadłości pracownicy zyskują z mocy prawa uprawnienie do wejścia w rolę wierzyciela przedsiębiorstwa. Wierzytelności pracowników z mocy prawa zostają wpisane na listę wierzytelności upadłego przedsiębiorstwa. Nie jest w związku z tym konieczne dokonywanie przez pracowników jakiegokolwiek zgłoszenia istniejących zaległości wobec nich.

Upadłość przedsiębiorstwa a zaległy urlop

Możliwość dochodzenia wierzytelności pracowniczych od upadłego przedsiębiorstwa nie obejmuje  wyłącznie kwot wynikających z wynagrodzenia zasadniczego. Na liście wierzytelności ujęte zostaną także wszelkie świadczenia dodatkowe, do których m.in. zaliczyć należy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie czy dodatkowe świadczenia wynikające z regulaminu. Świadczeniem takim jest również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W związku z tym, jeżeli przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, a pracownik nie wykorzystał w okresie poprzedzającym przysługującego mu urlopu wypoczynkowego to jest on uprawniony do otrzymania ekwiwalentu w wysokości określanej na podstawie pozostałych dni wypoczynku do wykorzystania.

Q&A

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Sąd, wydając postanowienie o ogłoszenie upadłości, wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni, wyznacza sędziego – komisarza i jego zastępcę oraz syndyka. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek Spółki staje się masą upadłości. W ujęciu pracowniczym oznacza to wyłączenie ochrony stosunku pracy, w związku z tym możliwe jest m.in. zakończenie stosunku pracy łączącego pracownika z przedsiębiorstwem. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI