Czy mogę nadal kontrolować i zarządzać firmą podczas procesu restrukturyzacji?

Czy mogę nadal kontrolować i zarządzać firmą podczas procesu restrukturyzacji?

Spis treści

W restrukturyzacji może być wyłącznie przedsiębiorca. Ustawę prawo restrukturyzacyjne stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a ponadto spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Stosuje się ją również do wspólników – osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jak również wspólników spółki partnerskiej. Każdy z wyżej wskazanych uprawnionych może skorzystać z przewidzianych ustawą postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Skorzystanie z wybranego postępowania nie oznacza utraty uprawnienia do otwarcia innego postępowania, jak i ogłoszenia upadłości. Najważniejsze by wybór postępowania odpowiadał sytuacji i potrzebom przedsiębiorstwa.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Kontrola nad firmą podczas restrukturyzacji

Każdy przedsiębiorca chce mieć kontrolę na swoim przedsiębiorstwem w trakcie restrukturyzacji. Istotną kwestią jest zatem zarządzanie firmą w restrukturyzacji.

Pośród postępowań można wyodrębnić dwa odrębne modele zarządu przedsiębiorstwem w toku postępowania. Zasadą dla trzech pierwszy postępowań (poza sanacją) jest pozostawienie dłużnikowi zarządu, czyli osobiste kierowanie firmą podczas zmian wewnętrznych.  Osobisty zarząd dotyczy jednak czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Takie czynności będą bowiem wymagały zgody nadzorcy układu bądź nadzorcy sądowego.

Czynności prawne dokonane przez dłużnika dotyczące mienia, wobec którego dłużnik utracił prawo zarządu, są nieważne. Nie oznacza to, że dłużnikowi nie można odebrać zarządu – będzie to dotyczyło przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego. Sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika. Może to uczynić jeżeli dłużnik (chociażby nieumyślnie) naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzenia w przyszłości. Dotyczy to również sytuacji gdy oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu lub dla dłużnika ustanowiono kuratora, bądź gdy dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego.

Odmiennie wygląda zarządzanie biznesem w trakcie przekształceń organizacyjnych gdy zostanie otwarte postępowanie sanacyjne. Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Dłużnik ma obowiązek wydać swój majątek i dokumentację przedsiębiorstwa zarządcy, który od chwili otwarcia postępowania sprawuje zarząd. Jest to zasada, choć są możliwe od niej odstępstwa. Za zgodą rady wierzycieli oraz sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony dłużnikowi.

Q&A

Czy można pozwać podmiot w restrukturyzacji?

Tak, przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie chronią przedsiębiorcy przed wytoczeniem powództwa. Nie zawsze jednak będzie to najlepsza droga do odzyskania długu.

Czym jest prawo restrukturyzacyjne i do kogo może mieć zastosowanie?

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłość poprzez uzdrowienie przedsiębiorstwa. W restrukturyzacji może być przedsiębiorca – zarówno osoba prawna (z wyjątkami), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

Jak długo firma może być w restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu powinno zakończyć się w przeciągu 3 miesięcy od wyznaczonego dnia układowego. W pozostałych postępowaniach nie ma ograniczeń czasowych -postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Jak mogę zachować kontrolę nad swoją firmą podczas procesu restrukturyzacji?

Nie każda restrukturyzacja oznacza utratę zarządu nad przedsiębiorstwem. Poza postępowanie sanacyjnym, odebranie zarządu przedsiębiorstwem jest wyjątkiem stosowanym w ściśle określonych przez prawo sytuacjach.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI