Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

Spis treści

Upadłość może zostać ogłoszona w sytuacji, w której dłużnik stał się niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza stan, w którym to dłużnik utracił zdolność wykonywania ciążących na nim  wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Czym jest upadłość konsumencka oraz jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób fizycznych, a więc osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Regulacje prawne pozwalają na objęcie upadłością konsumencką długów wynikających z przedsiębiorstwa, pod warunkiem uprzedniego wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru. Dopuszczalna jest zatem upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednakże niezbędnym jest spełnienie dodatkowych warunków.

Upadłość konsumencka ma za cel rozwiązanie problemów finansowych, z którymi zmaga się dłużnik poprzez spłatę powstałych zobowiązań z kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku, a w pozostałym zakresie rozłożenie zadłużenia, na dogodne dla dłużnika raty. W pozostałej części zadłużenie może zostać umorzone.

Krajowy Rejestr Zadłużonych- a więc system stanowiący centralny rejestr upadłości

Wszelkie procedury obsługiwane a podstawie przepisów Prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego  prowadzone są w  dedykowanym tym spawom systemie informatycznym, tj. Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w skrócie KRZ (potocznie nazywanym jako  krajowy rejestr upadłości, centralny rejestr upadłości albo centralny rejestr .upadłości konsumenckiej.

Jakie informacje można odnaleźć w systemie KRZ?

Przede wszystkim Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje publiczne obejmujące swym zakresem informacje o:

– osobach oraz podmiotach, wobec których obecnie prowadzone są bądź były prowadzone uprzednio postępowania z zakresu restrukturyzacji, upadłości oraz orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

– osobach oraz podmiotach, wobec których prowadzone było  postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na jego bezskuteczność;

– osobach oraz podmiotach, wobec których obecnie toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych;

– osobach oraz podmiotach, wobec których obecnie toczy się egzekucja należności wypłaconych z budżetu państwa, których podstawą jest bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

– składnikach masy upadłościowej;

– doradcach restrukturyzacyjnych.

Gdzie znaleźć powyższe informacje? Jak odnaleźć Krajowy Rejestr Zadłużonych.  Wystarczającym będzie wyszukanie haseł: „Krajowy Rejestr Zadłużonych” bądź „rejestr upadłości gov”, które umożliwią wyszukanie Portalu Rejestrów Sądowych, który umożliwi odnalezienie wszelkich potrzebnych informacji w zakresie postępowań upadłościowych (jak również innych, m.in. z zakresu restrukturyzacji).

Ponadto dobre źródło informacji stanowi Monitor Sądowy i Gospodarczy – upadłość osoby fizycznej  jest w nim bowiem obwieszczana.

Q & A

Jak sprawdzić upadłość dłużnika?

Informacje o upadłości obecnie publikowane sa w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym, a także Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jak sprawdzić upadłość w Monitorze?

Najprostszymi sposobem jest skorzystanie z Wyszukiwarki Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/. Aby wyszukać dane dot. upadłości wystarczy wpisać dane identyfikacyjne podmiotu, którego upadłość dotyczy.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest upadłość?

Po złożeniu wniosku o upadłość jedyną możliwością kontroli postępów w zakresie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest podjęcie przez składającego kontaktu z sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku.

Jak sprawdzić czy firma złożyła wniosek o upadłość?

Najlepszym sposobem na weryfikację tego czy firma złożyła wniosek o upadłość jest sprawdzenie podmiotu w systemie  informatycznym jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI