Doradca restrukturyzacyjny - egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny – egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Spis treści

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

O zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego pisaliśmy w poprzednich artykułach dostępnych na naszym blogu. Jest to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, czyli osoba, która posiadała licencję syndyka w chwili wejścia w życie Ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego lub osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Tytuł ten zależy więc od posiadania pewnych uprawnień, a uprawnienia te pozwalają z kolei na objęcie kilku ról w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych tj. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, syndyka czy zarządcy sanacyjnego. Każdy syndyk musi więc legitymować się licencją doradcy restrukturyzacyjnego, a każdy doradca restrukturyzacyjny może zostać wyznaczony przez sąd do pełnienia roli syndyka. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Doradca restrukturyzacyjny – egzamin 

Aby uzyskać omawianą licencję, konieczne jest zdanie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to egzamin organizowany przez Ministra Sprawiedliwości, a jego sposób przeprowadzenia regulowany jest Ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to egzamin składający się z dwóch części – testu jednokrotnego wyboru oraz kazusu – części problemowej. Zakres tematyczny egzaminu jest bardzo szeroki, choć akty prawne niewątpliwie najistotniejsze dla zdających to ustawy Prawo upadłościowePrawo restrukturyzacyjne. Aby zaliczyć część testową, zdający musi popisać się 75 prawidłowymi odpowiedziami na 100 możliwych. Wbrew pozorom, nie jest łatwo uzyskać ten pułap. Zdawalność całego egzaminu oscyluje na poziomie od 25 do 40%. 

Egzamin wyznaczany jest dwa lub trzy razy w roku, zwykle w okresie wiosennym i jesiennym. Do egzaminu można przystępować dowolną ilość razy. 

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego – wymagania

Aby przystąpić do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego należy spełnić następujące wymagania:

 • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć ukończone wyższe studia i tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii, zdobyte w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego
 • nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie być podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Doradca restrukturyzacyjny – egzamin – pytania 

Jak wygląda egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego? Jak wspomniano, egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego składa się z dwóch części:

 • testu
 • zadania problemowego

Pytania testowe nie należą do łatwych, i choć często trudno w to uwierzyć, większość osób ma problem z zaliczenie właśnie tej części. Aby ją zaliczyć, konieczne jest bowiem uzyskanie 75 punktów na 100 możliwych. Niestety zaliczenie testu nie stanowi warunku przejścia do etapu zadania problemowego. Podejście do obu części ma miejsce tego samego dnia. Może się okazać, że zdający nie zaliczył testu, a mimo to podchodził z wielkim stresem i nadzieją do zadania problemowego. Jest to – moim skromnym zdaniem, a jestem osobą, która podchodziła do egzaminu kilka miesięcy temu i doskonale pamięta te emocje – duży minus tego egzaminu. Jest to jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawności przebiegu egzaminu. 

Jesli chodzi o zadanie problemowe, jest to po prostu kazus z zakresu prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Dla osoby, która posiada praktykę w tych gałęziach prawa, nie powinno ono nastręczyć większych problemów. Osoby nie posiadające niezbędnej praktyki prawdopodobnie jednak będą miały duże trudności z zaliczeniem tej części. W tym celu należy otrzymać 20 z 30 punktów. 

Choć egzamin nie należy do łatwych, pocieszające jest, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniane są testy i kazusy z lat poprzednich wraz z odpowiedziami. Pozwala to na dość dobre przygotowanie się do egzaminu. 

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego 2023 

W 2023 roku przeprowadzono trzy egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do tej pory nie opublikowano terminów egzaminów zaplanowanych na rok 2024. 

Doradca restrukturyzacyjny – egzamin forum

Jako osoba, która zęby zjadła na egzaminach (nie wspominając o egzaminach na studiach, mam za sobą spore doświadczenie w egzaminach językowych, finansowych, egzamin wstępny na aplikację adwokacką, egzamin zawodowy adwokacki i egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), mogę podzielić się podstawowym doświadczeniem – próżno szukać recepty na zdanie egzaminu na internetowych forach. Osobiście nie znalazłam również żadnych propozycji pod wpisywanym w wyszukiwarce hasłem “doradca restrukturyzacyjny – kurs przygotowawczy”.

Kluczowe jest bardzo – podkreślam – bardzo dobre opanowanie ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne oraz przerobienie jak największej ilości pytań testowych. Pomocna jest również praktyka w kancelarii syndyka lub kancelarii restrukturyzacyjnej, a moim zdaniem, najistotniejsze jest posiadanie bardzo szerokiej wiedzy prawniczej już na starcie przygotowań do egzaminu. Dlatego każdorazowo podziwiam osoby, którym udaje się zdać egzamin, choć nie mają wykształcenia prawniczego. 

Doradca restrukturyzacyjny – zarobki

Tak jak pisaliśmy w innym artykule na naszym blogu, nie ma możliwości wskazania poziomu dochodów doradcy restrukturyzacyjnego. Zarobki doradcy restrukturyzacyjnego zależą od tak wielu zmiennych, że nie podjęłabym się nawet próby wskazania średnich dochodów dla tego zawodu. Jest to bowiem wolny zawód, a sposób prowadzenia kancelarii, zdobywania klientów czy ustalania kosztów kancelarii jest na tyle zróżnicowany, iż sytuacja każdego doradcy jest nieporównywalna.

Czy zatem opłaca się walczyć o licencję doradcy restrukturyzowanego, zwłaszcza, jeśli droga do tego tytułu oznacza konieczność przygotowania się do zaliczenia kolejnego trudnego egzaminu w naszym życiu? Moim zdaniem niewątpliwie warto uzyskać te kwalifikacje, a trudy związane z nauką do egzaminu nie mogą się równać satysfakcji wynikającej z otrzymanej licencji oraz satysfakcji z wykonywania pracy doradcy restrukturyzacyjnego. 

Jak zostać doradca restrukturyzacyjny?

Aby uzyskać tytuł doradcy restrukturyzacyjnego konieczne jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Jak zrobić licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego konieczne jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Czy doradca restrukturyzacyjny może być prawnikiem?

Wykształcenie prawnicze bardzo pomaga w sprawowaniu funkcji wymagających licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny. Warunkiem jest posiadanie dyplomu studiów wyższych, niekoniecznie z prawa. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI