Doradztwo restrukturyzacyjne dla firm

Doradztwo restrukturyzacyjne dla firm

Spis treści

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o doradztwie restrukturyzacyjnym dla firm. To stosunkowo nowa usługa, która jeszcze niedawno była całkowicie nieobecną na rynku polskim, zaś istotny wzrost jej popularności nastąpił w ostatnich trzech latach. Czym jest doradztwo restrukturyzacyjne? Jakie podmioty się nim zajmują a jakie podmioty mają niezbędne ku temu kompetencje? 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Doradztwo restrukturyzacyjne 

Doradztwo restrukturyzacyjne należy zdefiniować jako usługę doradztwa w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Jest to usługa skierowana w stosunku do przedsiębiorców i obejmuje swoim zakresem udzielenie porad związanych najogólniej rzecz biorąc, z możliwością otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, jego skutkami i wpływem tych postępowań na dalszy tok prowadzonej działalności gospodarczej. Po poradę może się jednak zgłosić nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel, którego wierzytelności objęte są układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub ewentualnie przysługują mu wierzytelności w stosunku do upadłego. 

Wskutek udzielenia porady z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego, doradca restrukturyzacyjny może stać się nadzorcą układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, może zaś również zostać pełnomocnikiem dłużnika do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w innym trybie (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego).

W stosunku do wierzyciela, doradca restrukturyzacyjny może doradzić mu jakie kroki podjąć i jakie stanowisko najlepiej przyjąć w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym, może również stać się jego pełnomocnikiem do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu oraz do oddania w jego imieniu głosu w głosowaniu nad układem. Może to okazać się bardzo pomocną usługą z uwagi na fakt, że głosowanie ma miejsce w Krajowym Rejestrze Zadłużonych tj. systemie teleinformatycznym. Większość wierzycieli może mieć problemy techniczne z oddaniem głosu, dlatego wyznaczenie pełnomocnika jest praktyką częstą i pożądaną, jeśli wierzycielowi zależy na uniknięciu błędu i zminimalizowaniu ryzyka oddania głosu nieważnego. 

Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne 

Jak wspomniano powyżej, doradztwo restrukturyzacyjne powinno być świadczone – jak sama nazwa wskazuje – przez doradcę restrukturyzacyjnego, czyli osobę posiadającą niezbędną licencję lub pracownika kancelarii restrukturyzacyjnej, a zatem takiej, którą prowadzi osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Choć ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego nie wymaga wykształcenia prawniczego do uzyskania tej licencji, z doświadczenia wiemy, że w sprawowaniu najlepiej radzą sobie prawnicy, najlepiej posiadający również tytuł adwokata lub radcy prawnego. Tylko osoba posiadająca odpowiednią licencję, a najlepiej również jak największe doświadczenie w tej materii będzie potrafiła kompleksowo ocenić sytuację przedsiębiorcy i dopasować do niej najlepsze rozwiązanie zmaterializowane w postaci porady prawnej lub też przeprowadzonego postępowania. 

Jest bardzo ważnym, i w tym miejscu należy bardzo uczulić potencjalnych korzystających z usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, by zweryfikować podmiot świadczący usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, jego kompetencje i doświadczenie. Doświadczenie rozumiane jako liczba przeprowadzonych postępowań wraz z ich sygnaturami można sprawdzić na stronie KRZ pod linkiem: Portal publiczny KRZ – Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych (ms.gov.pl) 

Na czym polega restrukturyzacja w firmie?

Restrukturyzacja w firmie polega na zawarciu układu z wierzycielami celem ich spłaty i uniknięcia upadłości. Jest ona realizowana pod parasolem ochronnym, jaki przedsiębiorcy w restrukturyzacji zapewnia ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM