Upadłość konsumencka z powodu choroby

Upadłość konsumencka z powodu choroby

Spis treści

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pozostaje realną opcją oddłużenia dostępną dla konsumentów. Podejmując decyzję w tym przedmiocie warto oczywiście najpierw skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym, aby w sposób szczegółowy przeanalizować konkretny przypadek. Warto jednak już w tym miejscu zaznaczyć, że co do zasady poprawne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości musi determinować ogłoszenie upadłości przez sąd.

Nowelizacja prawa upadłościowego z marca 2020 znacznie zliberalizowała przepisy w tym zakresie. Obecnie sąd nie bada przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie rozpatrywania wniosku, a ciężar ustalenia tych okoliczności przesunięto na syndyka. Powody upadłości pozostają zatem dalej przedmiotem badania i warto mieć to na względzie już na etapie sporządzania wniosku.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Nieco humorystycznie możemy powiedzieć, że umorzenie długu z powodu choroby może skutecznie mieć miejsce właśnie poprzez skierowanie wniosku do sądu, a nie poprzez list do prezydenta o umorzenie długu. W ramach praktyki adwokackiej często spotykałem się z działaniami podejmowanymi przez dłużników, które w żaden sposób nie mogły skutkować oczekiwanym przez nich efektem. Dlatego tak istotnym jest pierwotna konsultacja z profesjonalistą.

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Szczegółowo opisywaliśmy ten temat w innych wpisach, dlatego w tym miejscu ograniczę się do wskazania, że samo rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką może trwać kilka miesięcy, potem jeszcze likwidacja majątku i ustalenie planu spłaty wierzycieli. Sam plan spłaty trwa co do zasady 36 miesięcy jeżeli dłużnik nie doprowadził do swojego zadłużenia swoim celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Dopiero po wykonaniu planu spłaty może dojść do umorzenia pozostałych zobowiązań, co rozumielibyśmy jako “oddłużenie”.

Ze wspomnianych przyczyn (rażące niedbalstwo, celowe działanie) warto pewne okoliczności rozpoznać już na etapie wniosku i odpowiednio się przygotować do ich zaadresowania przez syndyka. Do często spotykanych w naszej praktyce zaliczyć można np.: rozpoczęcie terapii w przedmiocie uzależnienia od hazardu, czy zgromadzenie dokumentacji medycznej jeśli do powstania zadłużenia doszło na skutek konsekwencji choroby.

Wniosek o umorzenie długu z perspektywy upadłości konsumenckiej stanowi zatem wniosek o ogłoszenie upadłości a potem wniosek o ustalenie planu spłaty albo umorzenie zobowiązań bez jego ustalania. Rozwiązania te stają się coraz bardziej popularne w Polsce, co nie powinno dziwić i świadczy nie tyle, lub nie tylko, o pogarszającej się sytuacji gospodarczej społeczeństwa, ile o wzrastającej świadomości prawnej.  Wniosek o umorzenie długu u komornika pozostaje przecież rozwiązaniem dotyczącym konkretnego postępowania i w większości spraw skazany jest na porażkę. Warto jednak nadmienić, że w toku postępowania upadłościowego należności alimentacyjne nie podlegają umorzeniu, przez co wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego powinno się kierować bezpośrednio do wierzyciela.

Wniosek o umorzenie zadłużenia – wzór

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości składany jest za pośrednictwem systemu KRZ, przez co polega na wypełnieniu przygotowanego formularza. W praktyce jednak uzupełnia się go o dodatkowe elementy, które są już efektem warsztatu konkretnego pełnomocnika. Jako, że poprawne sporządzenie wniosku determinuje otwarcie postępowania przez sąd, naprawdę warto w tym przedmiocie skorzystać z pomocy, dzięki temu bowiem znacznie skrócimy czas rozpoznawania wniosku.

Czy dług może zostać umorzony?

Tak. Dług może umorzyć sam wierzyciel w drodze porozumienia z dłużnikiem lub sąd restrukturyzacyjny (wobec przedsiębiorców) lub upadłościowy. 

Jak starać się o umorzenie długu?

Licząc na całościowe zwolnienie z odpowiedzialności za długi rekomendowanym jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak uzasadnić umorzenie długu?

Każdy ma prawo podjąć określone ustawą prawo upadłościowe czynności mające na celu umorzenie zobowiązań nieuregulowanych w toku tego postępowania. Samo powstanie stanu niewypłacalności uzasadnia skierowanie takiego wniosku, a przyczyny powstania tego stanu oceniane są przez syndyka oraz sąd.

Kiedy sąd może umorzyć dług?

Sąd upadłościowy może umorzyć długi kiedy zrealizowano plan spłaty lub kiedy wydano postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty. W obu przypadkach sąd działa na wniosek.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI