Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie

Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie

Spis treści

Pojęcie upadłości związane jest z sytuacją niewypłacalności, czyli niemożności terminowego wywiązania się z zobowiązań. Kiedy dłużnik traci zdolność do wypełniania zobowiązań pieniężnych na przestrzeni trzech miesięcy, albo gdy zobowiązania przekraczają wartość jego majątku utrzymując się w takim stanie przez określony czas, może zostać ogłoszona jego upadłość przez sąd. Oto, jak to pojęcie wpływa na pracowników, zwłaszcza tych przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Czym jest upadłość?

Podstawą dla ogłoszenia upadłości jest sytuacja niewypłacalności, co oznacza niemożność terminowego wykonania zobowiązań. Przyjmuje się, że dłużnik utracił zdolność do wypełnienia swoich zobowiązań pieniężnych, jeśli opóźnienie w ich realizacji przekracza trzy miesiące. Jeżeli dłużnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, upadłość uznaje się również, gdy jego zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku, utrzymując się w tym stanie przez ponad 24 miesiące.

Pojęcie ogłoszenia upadłości odnosi się wyłącznie do oficjalnej decyzji sądu o ogłoszeniu upadłości. Dopiero po takim formalnym ogłoszeniu pracodawca ma prawo do zastosowania poniższych przepisów, które ograniczają ochronę praw pracownika (art. 11 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe).

L4 a upadłość firmy

W normalnych okolicznościach pracownicy, będący na zwolnieniu lekarskim, korzystają z szczególnej ochrony, jednak upadłość firmy znosi tę ochronę. To oznacza, że po ogłoszeniu upadłości przez sąd, pracodawca zyskuje możliwość zwolnienia nawet tych pracowników, którzy są tymczasowo niezdolni do pracy. Mimo to, bycie na zwolnieniu lekarskim w trakcie upadłości firmy nie pozbawia pracownika uprawnień do świadczeń. W przypadku upadłości, zwolnienia lekarskie nadal są honorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co oznacza, że pracownik będzie nadal uprawniony do otrzymywania świadczeń chorobowych do końca określonego przez lekarza okresu.

Q&A

Czy można zamknąć działalność mając pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Jeżeli do zamknięcia działalności gospodarczej ma dojść w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacją zakładu pracy, pracodawca może rozwiązać umowy o pracę także z pracownikami przebywającymi na L4 i nie stanowi to przeszkody do przeprowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacji. W związku z powyższym, w określonej sytuacji, można zamknąć działalność posiadając pracownika na zwolnieniu lekarskim.

Co z urlopem przy upadłości firmy?

W przypadku, gdy upadły pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi zaległego urlopu w formie rzeczywistej, na przykład z powodu ograniczonego czasu wynikającego z planu likwidacji zakładu pracy, pracownik ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Co należy się pracownikowi przy likwidacji zakładu pracy?

W określonych sytuacjach pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI