Restrukturyzacja zatrudnienia

Restrukturyzacja zatrudnienia. O czym warto wiedzieć?

Spis treści

Restrukturyzacja zatrudnienia stanowi powszechnie stosowany i skuteczny sposób na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. To podejście umożliwia realne oszczędności, biorąc pod uwagę, że koszty zatrudnienia są zazwyczaj kluczowym elementem budżetu każdej firmy. Jednocześnie pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. W jaki zatem sposób można zdefiniować restrukturyzację zatrudnienia w kontekście funkcjonowania firmy?

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Restrukturyzacja zatrudnienia -definicja

Restrukturyzacja zatrudnienia to złożony proces, który może być rozumiany jako element ogólnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W tym szerszym kontekście, niekoniecznie wiąże się ona z inicjowaniem jednego z postępowań określonych w Prawie restrukturyzacyjnym, ale raczej z wykorzystywaniem różnorodnych instrumentów prawnych, mających na celu poprawę sytuacji firmy. W praktyce oznacza to możliwość podejmowania działań dostosowawczych, które niekoniecznie wymagają formalnego zaangażowania w procedury restrukturyzacyjne.

Przedsiębiorcy interpretują restrukturyzację zatrudnienia na różne sposoby. Dla jednych może to oznaczać konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych w celu dostosowania zatrudnienia do zmieniających się warunków rynkowych. Dla innych może to wiązać się z poszukiwaniem elastycznych form zatrudnienia lub nawiązywaniem współpracy z agencją pracy tymczasowej. Kluczowe jest zrozumienie, że brak jednoznacznej definicji tego terminu wynika z potrzeby dostosowywania strategii do indywidualnych potrzeb i warunków danego przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że choć restrukturyzacja zatrudnienia może być przeprowadzana poza formalnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, nie wyklucza to możliwości zastosowania takich procedur, jeśli sytuacja przedsiębiorstwa tego wymaga. Ostatecznie, celem jest efektywne dostosowanie organizacji do zmieniających się realiów rynkowych.

Restrukturyzacja jako przyczyna wypowiedzenia

Restrukturyzacja jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, znajduje swoje zastosowanie wyłącznie w ramach uregulowanych procedur przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie te procedury przewidują równorzędne skutki w zakresie stosunków pracowniczych. Analizując związek między restrukturyzacją a możliwością wypowiedzenia umowy, istotne jest zrozumienie, że najbardziej rozległe konsekwencje, zwłaszcza w kontekście pracowniczym, pojawiają się w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego.

W sytuacji restrukturyzacji zakładu pracy w postaci sanacji firmy po stronie pracowników pojawiają się istotne możliwości, takie jak skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Dodatkowo, postępowanie sanacyjne otwiera drzwi do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który pozostał mu mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, nawet w sytuacji, gdy osiągnięcie tego wieku pozwalałoby mu na uzyskanie praw emerytalnych. Ponadto, możliwe staje się rozwiązanie umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego.

Q&A

Co to jest restrukturyzacja zatrudnienia?

Restrukturyzacja zatrudnienia jest ukierunkowana na redukcję kosztów pracowniczych i obejmuje modyfikacje kadrowe, takie jak wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, indywidualne czy grupowe zwolnienia, a także zmiany w warunkach zatrudnienia, jak na przykład przeniesienie z pełnego etatu na część etatu.

Co ma na celu restrukturyzacja?

Restrukturyzacja stanowi procedurę mającą na celu przywrócenie zdolności spłaty zobowiązań dla przedsiębiorstwa. W kontekście prawa polskiego, pojęcie restrukturyzacji jest szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Przed czym chroni restrukturyzacja?

Proces restrukturyzacyjny stanowi środek ochronny przed upadłością, umożliwiający zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji zobowiązań.

Jakie są skutki restrukturyzacji?

Kluczowe potencjalne skutki restrukturyzacji obejmują rozłożenie na raty spłaty zaległości oraz odroczenie terminu wykonania zobowiązań. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI