Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej

Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej

Spis treści

Ustawa prawo restrukturyzacyjne nie przewiduje postępowania względem osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jednak tak samo jak i przedsiębiorcy mogą utracić płynność finansową. W celu przywrócenia zdolności terminowej spłaty zobowiązań niekiedy konieczne może być sięgnięcie do rozwiązań proponowanych przez przepisy prawa. Analogicznych do proponowanych przez prawo restrukturyzacyjne rozwiązań osoby fizyczne mogą doszukiwać się w przepisach prawa upadłościowego.  

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Układ konsumencki

W celu umożliwienia przeprowadzenia restrukturyzacji osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wprowadzono instytucję tzw. układu konsumenckiego. Postępowanie w ramach tego układu bardzo przypomina postępowanie restrukturyzacyjne a jego celem również jest zawarcie układu z Wierzycielami.

Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli składa się do sądu upadłościowego. Następnie Dłużnik wraz z wyznaczonym przez Sąd nadzorcą przygotowują propozycje spłaty wierzycieli, które mogą polegać między innym na rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty czy też umorzenia części zobowiązań. W przygotowaniu propozycji układowych, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych oraz zwołaniu zgromadzenia w celu głosowania nad układem pomocą służy ustanowiony nadzorca sądowy. Jeżeli układ zostanie przyjęty przez Wierzycieli w głosowaniu na zgromadzeniu, nadzorca składa do sądu wniosek o jego zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu układu przez Sąd Dłużnik może przystąpić do wykonywania układu.

Restrukturyzacja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest zapobieżenie ogłoszeniu przez nią upadłości. Restrukturyzacje można przeprowadzić w ramach jednego z czterech postępowań przewidzianych ustawą prawo restrukturyzacyjne. Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Wybór postępowania w ramach którego przeprowadzona zostanie restrukturyzacja jest uzależniony od indywidualnych okoliczności danego przypadku

Q&A

Na czym polega restrukturyzacja osoby fizycznej?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może przeprowadzić restrukturyzację swojego zadłużenia w ramach postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przewidzianego przez prawo upadłościowe.

Co znaczy restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia to proces w którym następuje zmiana warunków spłaty zobowiązań. Może to oznaczać przykładowo odroczenie terminów płatności, rozłożenie zadłużenia na raty czy też jego częściowe umorzenie.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację zadłużenia?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani restrukturyzacją konkretnego zadłużenia, najlepiej zwrócić się z prośba o podjęcie negocjacji bezpośrednio do podmiotu, którego wierzytelność chcielibyśmy spłacić na warunkach innych niż dotychczas. W przypadku woli otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego celem wynegocjowania dogodnych warunków spłaty zobowiązań w ramach układu, należy udać się do wykwalifikowanego w tym zakresie podmiotu jakim jest doradca restrukturyzacyjny.

Czy restrukturyzacja jest w BIK?

Obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ukazuje się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Informacja ta nie pojawia się w BIK, jednak z uwagi na to, że otwarcie postępowania oznacza, że Dłużnik posiada już zaległości w płatnościach istnieje prawdopodobieństwo, że jego zadłużenie znajduje się już w BIK. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM