Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Spis treści

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku zagrożenia niewypłacalnością może skorzystać z jednej z czterech procedur przewidzianych ustawą prawo restrukturyzacyjne. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie z Wierzycielami układu, który umożliwi przedsiębiorcy dalsze funkcjonowanie na rynku.  Jest to rozwiązanie, które należy zastosować, jeżeli pozostałe środki podejmowane w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa nie są wystarczające, aby przywrócić mu płynność finansową.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Strategie restrukturyzacji małego biznesu

Jedną ze strategii podejmowanych w restrukturyzacji małego biznesu jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, która może polegać przykładowo na ograniczeniu takich kosztów jak najem czy też leasing. Podejmowane zmiany finansowe powinny dotyczyć nie tylko działań doraźnych, ale również przewidywać zmiany długodystansowe. Udana restrukturyzacja w firmie jednoosobowej skutkuje przywróceniem stabilności finansowej przedsiębiorstwu. Jeżeli sama optymalizacja działalności jednoosobowej firmy nie wystarczy, aby przywrócić płynność finansowa należy skorzystać z rozwiązań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. Ustawa przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe oraz przyspieszone postępowanie układowe. W ich ramach przedsiębiorca zawiera układ z wierzycielami w ramach, którego spłaca powstałe zobowiązania.

Rozwój i restrukturyzacja małego przedsiębiorstwa

Podjęte działania naprawcze w sytuacji małego przedsiębiorcza to nie tylko zmiany podejmowane w zakresie finansowym. Warto korzystać z możliwości rozszerzenia swoich kompetencji a co za tym idzie zwiększenia zakresu świadczonych usług. Rozwój świadczonych usług ma znaczące znaczenie w poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Warto rozważyć w jaki sposób można poprawić konkurencyjność oraz atrakcyjność na rynku w celu zwiększenia dochodów.

Q&A

Jakie opcje restrukturyzacji są dostępne dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna prowadzącą jednoosobowa działalność gospodarcza może skorzystać z przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne postępowań restrukturyzacyjnych takich jak postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe oraz przyspieszone postępowanie układowe

Jakie są konsekwencje podatkowe restrukturyzacji jednoosobowej działalności?

Zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych dla restrukturyzowanego podmiotu. Wartość umorzonych zobowiązań z reguły stanowi przychód przedsiębiorstwa jednak nie dotyczy to zobowiązań umorzonych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z czym przedsiębiorca nie ponosi podatkowych kosztów restrukturyzacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI