Restrukturyzacja firmy — jakie są jej skutki?

Restrukturyzacja firmy — jakie są jej skutki?

Spis treści

Restrukturyzacja firmy to proces, który ma na celu poprawę kondycji finansowej dłużnika i spłatę powstałego zadłużenia. Przeprowadzanie restrukturyzacji jest często niezbędne w perspektywie istnienia przedsiębiorstwa, jednak skutki restrukturyzacji mogą być różnorodne i zależą od rodzaju podjętych działań.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Pozytywne skutki restrukturyzacji firmy

 • Poprawa płynności finansowej – jednym z głównych celów restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej firmy. Dzięki renegocjacji warunków spłaty zobowiązań oraz zawieszeniu postępowań egzekucyjnych, firma zyskuje czas i środki na stabilizację swojej sytuacji finansowej.
 • Ochrona przed upadłością – restrukturyzacja pozwala firmie uniknąć upadłości poprzez wprowadzenie planu restrukturyzacyjnego. Proces ten może obejmować zmiany w zarządzaniu, redukcję kosztów, sprzedaż niektórych aktywów oraz poszukiwanie nowych źródeł finansowania.
 • Utrzymanie działalności operacyjnej – dzięki restrukturyzacji, firma może kontynuować swoją działalność operacyjną, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla klientów oraz kontrahentów. Utrzymanie działalności pozwala również na stopniową odbudowę zaufania rynkowego.

Negatywne skutki restrukturyzacji firmy

 • Redukcja zatrudnienia – jednym z potencjalnych negatywnych skutków restrukturyzacji jest konieczność redukcji zatrudnienia. Zwolnienia pracowników mogą być nieuniknione w celu obniżenia kosztów operacyjnych i poprawy efektywności firmy.
 • Zmniejszenie wartości majątku – proces restrukturyzacji może wymagać sprzedaży części majątku firmy. Choć jest to działanie mające na celu poprawę sytuacji finansowej, może prowadzić do zmniejszenia wartości aktywów i ograniczenia możliwości dalszego rozwoju.
 • Utrata zaufania klientów i kontrahentów – restrukturyzacja, zwłaszcza jeśli jest wynikiem poważnych problemów finansowych, może wpłynąć negatywnie na zaufanie klientów i kontrahentów. W wyniku tego firma może napotkać trudności w utrzymaniu dotychczasowych relacji biznesowych.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery rodzaje postępowań:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności ogółem. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje samodzielny i nieograniczony zarząd majątkiem.
 • Przyspieszone postępowanie układowe – postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności ogółem. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje samodzielny zarząd majątkiem w zakresie zarządu zwykłego, a na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje zgody nadzorcy pod rygorem nieważności.
 •  Postępowanie układowe – dla tego rodzaju postępowania nie ma ograniczenia co do wysokości wierzytelności spornych. Dłużnikowi zostaje pozostawiony zarząd zwykłym, natomiast w zakresie czynności przekraczających zakres zarządu zwykłego, wymagana jest zgoda nadzorcy. W przypadku braku zgody, dokonana czynność jest nieważna.
 • Postępowanie sanacyjne – dla otwarcia postępowania nie są stawiane ograniczenia związane z sumą wierzytelności spornych. W sanacji, dłużnikowi zostaje odebrany zarząd nad majątkiem oraz wyznacza się zarządcę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu zostaje otwarte po podpisaniu umowy o restrukturyzację z nadzorcą układu i obwieszczeniu o dniu układowym przez nadzorcę. Natomiast pozostałe postępowania zostają otwarte dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd o otwarciu danego postępowania.

Skutki restrukturyzacji firmy mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, a ich ostateczny efekt zależy od wielu czynników, w tym od skuteczności wprowadzanych zmian oraz rodzaju wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie restrukturyzacji, pomagając firmom przejść przez ten trudny okres z minimalnymi stratami i maksymalnymi korzyściami. Dzięki profesjonalnemu podejściu i doświadczeniu jesteśmy w stanie opracować i wdrożyć skuteczne strategie restrukturyzacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Q&A:

Jakie są minusy restrukturyzacji?

Restrukturyzacja firmy, choć często niezbędna dla poprawy jej kondycji finansowej i operacyjnej, może wiązać się również z pewnymi negatywnymi konsekwencjami:

 • redukcja zatrudnienia,
 • sprzedaż majątku,
 • utrata zaufania klientów i kontrahentów.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest kluczowym narzędziem zarządzania dla firm, które napotykają trudności finansowe lub operacyjne. Proces ten może przynieść wiele korzyści, m.in.:

 • poprawa płynności finansowej,
 • ochrona przed upadłością,
 • utrzymanie działalności operacyjnej.

Co to oznacza że firma jest w restrukturyzacji? 

Firma w restrukturyzacji oznacza, że wobec niej jest prowadzone jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które ma na celu poprawić płynność przedsiębiorcy i umożliwić mu dalsze prowadzenie firmy. O tym, czy firma jest w restrukturyzacji, można przekonać się wchodząc na https://krz.ms.gov.pl i wpisując nazwę lub inny identyfikator firmy.

Jak długo firma może być w restrukturyzacji?

Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest uzależniony od wybranego rodzaju postępowania, sprawności sądów oraz planowanych działań dłużnika w ramach planu restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne może trwać od ok. 6 miesięcy do kilku lat.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI