Restrukturyzacja firm w Polsce - przepisy, zasady, trendy

Restrukturyzacja firm w Polsce – przepisy, zasady, trendy

Spis treści

Restrukturyzacja firm w Polsce odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. Postępowanie układowe
  3. Przyspieszone postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Proces restrukturyzacji w polskim prawie ma na celu zapobieżenie ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa jednocześnie umożliwiając mu dalsze funkcjonowanie. Dotyczy to wszystkich procedur restrukturyzacyjnych. Odbywa się to poprzez zawarcie z Wierzycielami układu tj. porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań. Przepisy dotyczące restrukturyzacji firm w Polsce przewidują pomiędzy poszczególnymi procedurami restrukturyzacyjnymi istotne różnice, więc wybór odpowiedniej procedury jest uzależniony od sytuacji danego przypadku, od którego zależy również przebieg postępowania.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Prawne aspekty restrukturyzacji

Postępowanie restrukturyzacyjne jest uregulowane przez prawo i niesie za sobą określone skutki prawne w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Wspólną cechą i skutkiem wszystkich procedur restrukturyzacyjnych jest ochrona majątku przedsiębiorcy przez postępowaniem egzekucyjnym. Dotyczy to nie tylko trwających postępowań, które w związku z otwarciem postępowania ulegają zawieszeniu, ale również zakazu wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych w trakcie trwania postępowania.

Restrukturyzacja firm Polska

W obliczu aktualnych zdarzeń takich jak pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie czy też panująca wysoka inflacja postępowanie restrukturyzacyjne, a w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu jest często wybieraną przez przedsiębiorców ścieżką przywrócenia płynności finansowej prowadzonym przedsiębiorstwom. W przypadku kłopotów finansowych warto rozważyć skorzystanie z możliwości oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne. W tym celu najlepiej udać się do profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego, który wskaże możliwe rozwiązania i pomoże ustalić odpowiedni plan działania aby przywrócić stabilność finansową przedsiębiorstwu znajdującemu się w kryzysie.

Q&A

Jakie są najważniejsze przepisy prawne i regulacje dotyczące restrukturyzacji firm w Polsce?

Najważniejszą regulacją prawną dotyczącą kwestii restrukturyzacji firm w Polsce jest ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM