Do czego służy restrukturyzacja?

Restrukturyzacja – czym jest ?

Spis treści

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne tj. nie jest zdolne do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych bądź też jest zagrożone niewypłacalnością konieczne może stać się skorzystanie z rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców przez prawo restrukturyzacyjne. Przewidziane prawem restrukturyzacyjnym są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Do czego służy restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy po co się ją przeprowadza? Restrukturyzacja ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Cel restrukturyzacji zostaje osiągnięty, jeżeli poprzez zawarcie układu z Wierzycielami, bądź też w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw Wierzycieli, przywrócona zostaje płynność finansowa podmiotu, umożliwiając mu dalsze działanie na rynku.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja firmy to szereg działań jakie mogą zostać podjęte aby uniknąć upadłości. To nie tylko rozwiązania proponowane przez prawo, ale także wewnętrzne działania przedsiębiorcy, które mogą przyczynić się do poprawy jego sytuacji finansowej takie jak np. optymalizacja zatrudnienia, kosztów prowadzenia działalności czy rozszerzenie zakresu świadczonych usług.  Jeżeli działania ta nie przyniosą pożądanego skutku należy przeprowadzić proces restrukturyzacyjny przewidziany przez prawo. Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny i analizy, która ma na celu wybranie trybu postępowania najkorzystniejszego dla danego przedsiębiorcy.

Korzyści z restrukturyzacji

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może przynieść szereg korzyści dla restrukturyzowanego podmiotu. Najważniejszą z nich jest oczywiście zapobieżenie ogłoszeniu upadłości. Postępowanie restrukturyzacyjne chroni majątek przedsiębiorcy gdyż powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych. W ramach układu restrukturyzowany może w porozumieniu z Wierzycielami rozłożyć swoje zadłużenie na dogodne raty, umorzyć odsetki od swoich zobowiązań, a nawet umorzyć częściowo kapitał.

Q&A

Co to jest restrukturyzacja i na czym polega?

Restrukturyzacja to szereg działań podjętych w celu przywróceniu płynności finansowej przedsiębiorstwu i zapobiegnięciu ogłoszeniu przez nie upadłości.

Przed czym chroni restrukturyzacja?

Restrukturyzacja ma na celu ochronę przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Chroni przedsiębiorcę przed wypowiedzeniem kluczowych dla prowadzonej przez niego działalności umów, a jego majątek przed postępowaniem egzekucyjnym.

Jak działa restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to złożony proces który może przebiegać w ramach jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. W ramach postępowania ustala się plan restrukturyzacyjny, który ma służyć przywróceniu przedsiębiorstwu stabilności finansowej. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI