Które branże najczęściej decydują się na restrukturyzację

Które branże najczęściej decydują się na restrukturyzację?

Spis treści

Jakie firmy najczęściej korzystają z restrukturyzacji?

W ostatnich latach, przedsiębiorcy spotkali się z licznymi problemami przekładającymi się na kondycję finansową firm. Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2020 r. wszczęto 800 postępowań restrukturyzacyjnych, w 2021 r. było to już ponad dwukrotnie więcej, tj. 1 888 postępowań, natomiast w 2022 r. wszczęto 2 379 postępowań. W 2023 r. do końca września 2023 r. ogłoszono 3 210 postępowań restrukturyzacyjnych.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Najczęstsze branże restrukturyzujące się

Statystyki wskazują, że w 2023 r. najczęściej decyzję o restrukturyzacji podjęły firmy z branży transportowej (ponad 300), następnie podmioty trudniące się uprawą rolną połączoną z chowem i hodowlą zwierząt (ponad 150), a na trzeciej pozycji znalazła się branża budowlana (ponad 100). Na kolejnych miejscach są placówki gastronomiczne, sklepy spożywcze i branże wykonujące instalacje elektryczne.

Analiza branż pod kątem restrukturyzacji

Branża transportowa poza problemami związanymi z COVID-19, wysoką inflacją, mierzy się jeszcze z dodatkowymi obciążeniami związanymi z koniecznością wdrożenia pakietu mobilności do swoich firm. Wprowadzenie przez rząd tarczy antyinflacyjnej i obniżenie stawki VAT na paliwo z 23% na 8% naraziło przedsiębiorców na ponoszenie w 2022 r. większych, nieplanowanych dotąd wydatków. Dodatkowo, wybuch wojny na Ukrainie i pogarszająca się sytuacja na wschodniej granic zwiększyła ilość konkurencyjnych firm na polskim rynku.

Branża rolnicza, mimo możliwości korzystania z wielu dofinansowań, nie pozostaje nienarażona na problemy gospodarcze z ostatnich lat. W 2021 r. rolnicy zmierzyli się z odczuwalnymi brakami wielu surowców oraz substancji aktywnych. Ponadto inflacja znalazła przełożenie na ceny produktów i materiałów wykorzystywanych w gospodarstwach. Co więcej, niepewne warunki atmosferyczne stanowią realne zagrożenia dla przedsięwzięć gospodarczych.

Branża budowlana w ostatnich latach mogła przeżywać załamanie, co było powodem rosnącej inflacji i obniżenia zdolności kredytowej wielu konsumentów. Dodatkowo, wzmożona inflacja, która miała przełożenie na koszty materiałów, spowodowała konieczność ponoszenia przez firmy budowlane nieproporcjonalnych kosztów w stosunku do planowanego zysku.

Q&A

Co ma na celu restrukturyzacja?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie środków restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Na czym polega proces restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji ma zadanie zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie środków restrukturyzacyjnych, których celem jest poprawa kondycji finansowej firmy.

Kiedy restrukturyzacja, a kiedy upadłość?

Restrukturyzacja może zostać wszczęta, jeżeli przedsiębiorca osiąga dochód, który umożliwi spłatę powstałego zadłużenia. W sytuacji, kiedy zadłużenie jest na tyle duże, że przedsiębiorca nie będzie w stanie wygenerować dochodu umożliwiające jego spłatę, należy rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Postępowanie upadłościowe co do zasady prowadzi do zakończenia działalności firmy.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI