Jednolity mechanizm nadzorczy.

Jednolity mechanizm nadzorczy

Spis treści

Termin ten odnosi się do struktury kontrolującej system bankowy w ramach Unii Europejskiej. Powstał w reakcji na kryzys finansowy z 2008 roku. Składa się on z Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz krajowych organów nadzoru w państwach członkowskich. Współpraca między tymi trzema podmiotami ma na celu zapewnienie skutecznego nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej oraz promowanie stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego.

Główne cele tego mechanizmu to:

  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad instytucjami finansowymi działającymi w strefie euro,
  • wzmacnianie stabilności finansowej w tej strefie
  • poprawa współpracy i koordynacji między krajowymi organami nadzoru a Europejskim Bankiem Centralnym.

Jednolity mechanizm nadzorczy dąży do zapewnienia spójności i efektywności nadzoru nad instytucjami finansowymi w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia kolejnych kryzysów i zabezpieczenia stabilności systemu finansowego.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

W ramach unii bankowej Unii Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego i spójnego podejścia do restrukturyzacji oraz likwidacji banków w kryzysowych sytuacjach utworzono Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Skład jednolitego mechanizmu, obejmuje Jednolitą Radę do spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz wspólny fundusz na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Najistotniejszymi celami utworzono mechanizmu są podniesienie zaufania do sektora bankowego, zapobieganie panice bankowej oraz wyeliminowanie fragmentacji rynku wewnętrznego usług finansowych.

Mechanizmy nadzorcze w prawie restrukturyzacyjnym

Mają na celu monitorowanie, zarządzanie i egzekwowanie przepisów dotyczących procesów restrukturyzacyjnych, które obejmują naprawę finansową przedsiębiorstw w trudnej sytuacji.

Celem tego rodzaju nadzoru jest zapewnienie, że proces restrukturyzacyjny jest realizowany zgodnie z obowiązującym prawem i w taki sposób, który jest korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego sprawuje nadzorca układu. Funkcję tę obejmuje wybrany przez dłużnika doradca restrukturyzacyjny.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI