Jak zrestrukturyzować firmę

Jak zrestrukturyzować firmę?

Spis treści

W przypadku utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie kroków mających na celu poprawę jego kondycji finansowej. Celem podjętych działań jest przywrócenie zdolności do terminowej spłaty zobowiązań przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Pierwszą z podjętych czynności powinna być optymalizacja kosztów prowadzonej działalności, poprzez przykładowo redukcję zatrudnia oraz podjęcie starań ukierunkowanie na zwiększenie wpływów środków. Jeżeli nie uda nam się zmniejszyć zadłużenia po podjęciu czynności wewnątrz przedsiębiorstwa, a przedsiębiorca stanie się niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością aby uniknąć ogłoszenia upadłości konieczne może być zastosowanie jednego z rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może ochronić majątek dłużnika, a prowadzone przez niego przedsiębiorstwo od ogłoszenia upadłości.

Jakie rozwiązania prawne przewiduje ustawa prawo restrukturyzacyjne ?

Restrukturyzacja może być przeprowadzona w ramach jednego z czterech postępowań przewidzianych ustawą.  Wybór postępowania należy do Dłużnika, jednak swoboda w tym wyborze jest ograniczona. Istotne znaczenie ma bowiem suma wierzytelności spornych. Ustawa przewiduje takie postepowania jak:

-postępowanie sanacyjne                    

-postepowanie o zatwierdzenie układu

-przyspieszone postępowanie układowe

-postępowanie układowe.

Jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 % należności Dłużnik może otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe lub postępowanie sanacyjne. Gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15 % Dłużnik może otworzyć jedynie postępowanie układowe lub sanacyjne.

Cele postępowania restrukturyzacyjnego

Ich wspólnym celem jest zawarcie układu z Wierzycielami, w ramach którego Dłużnik będzie spłacał zadłużenie. W ramach układu Dłużnik może zaproponować Wierzycielom rozwiązania dotyczące spłaty takie jak częściowa redukcja zadłużenia, odroczenie płatności czy też rozłożenie należności na raty i inne. Pomiędzy tymi postepowaniami występują jednak znaczące różnice i wybór postępowania w ramach którego przeprowadzona będzie restrukturyzacja Dłużnika jest uzależniony od jego zindywidualizowanych potrzeb.

Podsumowując i odpowiadając na pytanie jak oddłużyć firmę, należy wskazać przede wszystkim przyjrzenie się przyczynom powstania zadłużenia i podjęcie środków w celu ich wyeliminowania. Należy podjąć szereg czynności mających na celu zwiększenie wpływów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Następnie należy rozważyć sięgnięcie po rozwiązania zaproponowane przez prawo mające na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorcom. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM