Jak wyczyścić historię w BIK Przedsiębiorcy?

Jak wyczyścić historię w BIK Przedsiębiorcy?

Spis treści

Finansowanie działalności gospodarczej stanowi istotny jej element, z tej też przyczyny zdecydowana większość przedsiębiorców dobrze zna podstawowe zasady działania Biura Informacji Kredytowych. Pozytywny raport z tego zbioru danych stanowi podstawę do uzyskania kredytu, nic więc dziwnego w tym, że prowadząc biznes staramy się spłacać wszystkie zobowiązania w terminie. Niekiedy jednak spłata zgodnie z warunkami umownymi staje się niemożliwa – ślady po potencjalnych opóźnieniach pozostaną w BIK przez wiele lat. To z tej okoliczności powstały oferty firm zajmujących się “czyszczeniem historii w BIK”. Działania te jednak w zdecydowanej większości skazane są na porażkę.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Przypomnijmy, że Biuro Informacji Kredytowej oraz sposób jego funkcjonowania określone zostały w prawie bankowym. BIK stanowi zbiór danych, ich ujawnienie w nim nie zależy w żadnej mierze od woli osób zarządzających systemem. BIK jest jedynie administratorem danych, które aktualizuje przynajmniej raz w tygodniu.

Czyszczenie BIK dla przedsiębiorców – kiedy jest możliwe?

Przewidziane są tylko 3 sytuacje, kiedy można złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK:

  1. Kiedy chcemy odwołać zgodę na przetwarzanie informacji o kredycie już spłaconym (uwaga: w tym przypadku nie mogły występować żadne opóźnienia w spłacie!).
  2. Upłynął okres 5 lat od spłaty kredytu, na którym wystąpiły opóźnienia,
  3. Odnotowano nieprawdziwe lub nieaktualne dane kredytowe, które wymagają zmiany.

Sam wniosek o korektę lub usunięcie danych składany jest na piśmie z uzasadnieniem w instytucji finansowej, której te dane dotyczą. 

Jak widać, działaniem na korzyść przedsiębiorcy jest potencjalny monitoring swojego raportu BIK, aby w razie konieczności sprostować nieprawdziwe dane lub wnieść o wykreślenie spłaconych już zobowiązań, na których występowały opóźnienia. Tylko takie działania bowiem mogą realnie przynieść korzyść dla działalności gospodarczej. Wątpliwym jest jednak, aby przedsiębiorca potrzebował pomocy w tym zakresie.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI