Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS?

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS?

Spis treści

Zadłużenie w ZUS to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Zadłużenie w ZUS dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo, jak również tych zatrudniających pracowników i pociąga za sobą liczne, negatywne konsekwencje. W praktyce najczęściej prowadzi do inicjowania przez ZUS postępowań egzekucyjnych, w ramach których dochodzi do zajęć rachunków bankowych, ustanawiania hipotek przymusowych na nieruchomościach oraz ustanawiania zastawów skarbowych na ruchomościach (np. na samochodach). Z tego względu najlepiej jest nie doprowadzać do powstania zadłużenia i to nie tylko względem ZUS, ale również wobec innych podmiotów publicznoprawnych, takich jak urzędy skarbowe.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Najprostszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie zadłużenia w ZUS jest skorzystanie z portalu ZUS PUE. W tym celu, po zalogowaniu się do konta płatnika, wybieramy “Panel płatnika” i zakładkę “Salda bieżące”. Niezależnie od powyższego saldo zadłużenia w ZUS można również ustalić poprzez skierowanie do odpowiedniego oddziału ZUS pisemnego wniosku. W ten sposób uzyskamy informację, czy mamy zadłużenie w ZUS i w jakiej jest ono wysokości. 

Zadłużenie w ZUS – jakie kroki podjąć?

W przypadku stwierdzenia, że jednorazowa spłata zadłużenia względem ZUS nie jest możliwa, warto rozważyć złożenie wniosku o rozłożenie go na raty, ewentualnie o odroczenie terminu płatności. Taki wniosek należy odpowiednio uzasadnić tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że zostanie rozpatrzony pozytywnie. Warto podkreślić, że przepisy prawa nie przewidują maksymalnej ilości rat takiego układu ratalnego zawieranego z ZUS. O ilości rat każdorazowo decyduje ZUS, uwzględniając indywidualną sytuację danego dłużnika. W praktyce, najczęściej ilość rat zależy po pierwsze od sumy zadłużenia, a po drugie również od możliwości płatniczych danego dłużnika.

Jak już wcześniej wspomniano, zadłużenie w ZUS bardzo często dotyczy przedsiębiorców. Niejednokrotnie zadłużenie w ZUS opiewa na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych, a podejmowane przez ZUS działania egzekucyjne negatywnie oddziałują na płynność finansową przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy ZUS nie jest jedynym wierzycielem, a przedsiębiorca ma zadłużenie przynajmniej z kilku tytułów, warto rozważyć restrukturyzację.

Dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnym możliwe będzie w pierwszej kolejności zawieszenie czynności egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS (oraz przez innych wierzycieli), a w dalszej kolejności również rozłożenie zadłużenia na raty, które przedsiębiorca będzie w stanie płacić. Celem ustalenia właściwego postępowania oraz wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego najlepiej skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym, którego wiedza i doświadczenie pozwoli na podjęcie odpowiednich w danej sytuacji kroków prawnych.

Q&A

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w ZUS?

Zadłużenie w ZUS można najszybciej sprawdzić przez Internet, korzystając z portalu ZUS PUE. Można również wystąpić do odpowiedniego oddziału ZUS z pisemnym wnioskiem o wskazanie salda zadłużenia. Wówczas możliwe jest również uzyskanie informacji o tym, ile wynosiło zadłużenie na dany, konkretny dzień.

Po jakim czasie przedawnia się dług w ZUS?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Za moment wymagalności przyjąć trzeba dzień, w którym składki powinny zostać uiszczone przez płatnika.

Ile wynosi zadłużenie ZUS?

Niepłacenie składek na ubezpieczenia społeczne jest powszechnym problemem, który istnieje od wielu lat. Co roku obserwuje się wzrost zadłużenia względem ZUS podmiotów zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a sumaryczne zadłużenie z tego tytułu opiewa na miliardy złotych.

Ile można zalegać z ZUS-em?

Przedawnienie należności z tytułu składek następuje z upływem 5 lat od dnia, w którym składki te stały się wymagalne. Przedawnienie należności oznacza, że ZUS nie może dochodzić ich zapłaty. Zaległości za okresy późniejsze należy spłacić. W innym wypadku ZUS może zainicjować postępowanie egzekucyjne celem ich wyegzekwowania.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI