Jak sprawdzić czy firma jest w restrukturyzacji?

Jak sprawdzić czy firma jest w restrukturyzacji?

Spis treści

W obliczu dynamicznych zmian gospodarczych, inflacji i wzrastających kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy mogą stanąć w obliczu niewypłacalności, a nawet upadłości. Część z nich poszukuje ratunku w restrukturyzacji, by poprzez układ z wierzycielami odzyskać płynność finansową i dalej prowadzić swoje przedsiębiorstwo – często będące dorobkiem całego ich życia.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź więcej na temat rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla pewności obrotu gospodarczego ważnym jest by uczestnicy tego obrotu mogli mieć wiedzę o sytuacji kontrahenta i otwartych wobec niego postępowaniach restrukturyzacyjnych. W tym też celu wszelkie obwieszczenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym podlegają publikacji w rejestrach oraz mają charakter jawny i ogólnodostępny.

Od dnia 1 grudnia 2021 r. obwieszczeń w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonuje się poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który zastąpił Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z art. 2 ustawy o KRZ, w rejestrze ujawnia się między innymi informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne upadłościowe, jak również wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczych, czy też w sprawie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy o KRZ wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym w tych postępowaniach ogłoszenia podlegają nadal publikacji w dzienniku Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG).

Sprawdzenia kontrahentów i dłużników – zarówno osób fizycznych jak i innych podmiotów można dokonać w następujący sposób:

1.     W celu sprawdzenia podmiotów ujawnionych w KRZ należy wejść na stronę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://prs.ms.gov.pl/krz) oraz wyszukać podmiot w zakładce Portal Publiczny który nie wymaga zalogowania.

2. W celu sprawdzenia obwieszczeń ujawnianych w MSiG należy skorzystać z wyszukiwarki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/)

Q&A

Gdzie informacja o restrukturyzacji?

Dla postępowań w których wniosek (w tym o otwarcie restrukturyzacji albo ogłoszenie upadłości) został złożony przed 1 grudnia 2021 r. wszelkich informacji należy poszukiwać w MSiG. Dla postępowań z wniosków od 1 grudnia 2021 r. wszelkich informacji należy poszukiwać w KRZ.

Co to znaczy, że firma jest w restrukturyzacji?

Oznaczenie „w restrukturyzacji” oznacza, że wobec przedsiębiorstwa zostało otwarte jedno z postępowań przewidzianych ustawą – prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 66 rzeczonej ustawy po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”.

Ile kosztuje restrukturyzacją firmy?

Cenę przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego należy podzielić na dwie kategorie kosztów – koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy. 

Opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1 000,00 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy zależy z kolei od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i składników wskazanych przez ustawodawcę.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI