Ile firm upadło w 2023 r.?

Ile firm upadło w 2023 r.?

Spis treści

Wzrost liczby upadłości firm zawsze jest złożonym zjawiskiem, wynikającym z wielu czynników działających jednocześnie. Ważne jest monitorowanie takich trendów, aby zrozumieć, jakie są główne przyczyny i jakie działania mogą być podjęte, aby wspierać stabilność gospodarczą i przedsiębiorczość.

Przyczyny upadłości firm w 2023 r.

Jednym z głównym czynników wpływających na wysoki poziom  upadku przedsiębiorstw w 2023 r. jest rosnąca w okresie 2022-2023 r. inflacja i związany z nią wzrost cen m.in. energii, który przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Nie bez znaczenia pozostał również wzrost płacy minimalnej, który również oddziaływał na wzrost kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród przyczyn warto również wskazać zmiany legislacyjne oraz spowolnienie gospodarki polskiej i europejskiej.

Statystyki bankructw firm w 2023 r.

Analizując  dane dotyczące upadłości przedsiębiorstw wskazać należy, iż z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. upadło 408 firm, jednakże wskazać należy, iż oddalono 611 wniosków.  Dla porównania w 2022 r. liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw wyniosła 360 podmiotów.

Z kolei aż 2190 przedsiębiorców zdecydowało się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zaś upadłości firmy. 

Trendy w upadłościach firm w 2023 r.

Największy udział upadłości w ogólnych statystykach dotyczących przedsiębiorstw dotyczy upadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (67,16%). Poddając pod rozwagę trendy w upadłościach  firm w 2023 r. wskazać należy, iż ogłaszane bankructwo   dotyczy przedsiębiorstw, których obszarem działalności jest przetwórstwo przemysłowe, handel oraz  budownictwo.

Skutki ekonomiczne upadku firm w 2023 r.

Upadłość przedsiębiorstwa wywołuje szereg skutków ekonomicznych, które mogą mieć istotny wpływ na różne aspekty gospodarki oraz interesy zainteresowanych stron, takich jak pracownicy, dostawcy, klienci i właściciele. Upadłość przedsiębiorstwa może bowiem prowadzić do zwolnień czy redukcji przedsiębiorstwa, powodować problemy po stronie dostawców produktów bądź usług, którzy dotychczas działali na zlecenie upadłego. Upadłość przedsiębiorstwa może także doprowadzić do zakłócenia łańcucha dostaw, a więc oddziaływać bezpośrednio na logistykę i wiązać się z koniecznością poniesienia przez określone podmioty dodatkowych kosztów. Również inwestorzy i udziałowcy mogą ponieść straty finansowe ze względu na utratę wartości akcji lub innych instrumentów finansowych związanych z upadłą firmą.

Q&A

Ile firm zbankrutowało w 2023 roku?

Zgodnie ze statystykami Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. upadło 408 firm,

Jakie były główne przyczyny upadku firm w 2023 roku?

Jednym z kluczowych czynników był utrzymujący się wysoki poziom inflacji, zmiany legislacyjne oraz spowolnienie gospodarki i związane z nim wyhamowanie popytu.

Czy można spodziewać się wzrostu bankructw firm w kolejnych latach?

Przewidywanie wzrostu liczby bankructw firm w kolejnych latach zależy od wielu czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych. Wzrost liczby bankructw firm w kolejnych latach jest możliwy, ale zależy od kombinacji powyższych czynników. Firmy, które będą w stanie skutecznie zarządzać ryzykiem i adaptować się do zmieniających się warunków, będą miały większe szanse na przetrwanie i sukces. Jednak firmy, które nie zdołają dostosować się do nowych realiów gospodarczych, mogą napotkać trudności, które mogą prowadzić do bankructwa.

Jakie branże były najbardziej narażone na bankructwo w 2023 roku?

Największy poziom upadku przedsiębiorstw  dotyczy firm zajmujących się robotami budowlanymi związanymi wznoszeniem budynków, realizacjami projektów budowlanych, wynajmem nieruchomości i zarządzaniem, transportem drogowym towarów, gastronomią, handlem i przetwórstwem przemysłowym.

Jaka jest prognoza ekonomiczna dla firm w kontekście bankructw na rok 2024?

Trudno przewidywać sytuację ekonomiczną na rynku zarówno światowym, jak i krajowym. Z analiz wynika, iż sektory takie jak budownictwo, rekreacja i gastronomia nadal będą najbardziej narażone na wzrost liczby upadłości. Wzrost liczby upadłości w tych branżach wynika głównie z efektu domina, gdzie bankructwo jednego kontrahenta wpływa na szeroką sieć dostawców.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI