Czy syndyk może umorzyć długi

Czy syndyk może umorzyć długi?

Spis treści

Na postawione w temacie pytanie chciałoby się od razu odpowiedzieć: “nie”, ponieważ możliwe umorzenie długów po ustaleniu planu spłaty lub inne rozwiązania w tym przedmiocie należą absolutnie do sądu. Sam plan spłaty opisywaliśmy bardziej szczegółowo tutaj przez co zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem, aby poznać ogólne założenia związane z końcem postępowania upadłościowego. W tym miejscu jednak warto sobie postawić pytanie: jakie długi nie podlegają umorzeniu?

Zgodnie z przepisami normującymi należności podlegające i niepodlegające umorzeniu wobec przedsiębiorców co do zasady umorzenie może objąć jedynie zobowiązania objęte planem spłaty w myśl art. 369 ust. 1. A contrario zobowiązania powstałe po zakończeniu postępowania upadłościowego nie mogą zostać umorzone. 

Ponadto nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 • o charakterze alimentacyjnym;
 • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
 • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny;
 • do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
 • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
 • których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wyliczenie z ust. 2 ma charakter enumeratywny, a więc powinno być interpretowane w sposób zawężający.

Tylko nieco odmiennie jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów, gdzie problematykę umorzenia reguluje art. 491 [21] ust. 2 prawa upadłościowego, zgodnie z którym nie podlegają umorzeniu::

 • długi o charakterze alimentacyjnym
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
 • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
 • co do zasady zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Rozpatrując zatem relację – mandat karny a upadłość konsumencka należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że mandat karny jest sposobem nałożenia na konkretną osobę grzywny przez Policję. Skoro zatem grzywny nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego, to norma ta znajdzie zastosowanie w niniejszej sytuacji.

Ewentualnie nowe długi – powstałe już po upadłości konsumenckiej, siłą rzeczy również nie podlegają umorzeniu. Niemniej w tym zakresie warto odnotować, że otwarcie upadłości konsumenckiej jest dopiero początkiem tego postępowania. Przez to nakaz zapłaty wydany po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie co do zasady uwzględniony w toku postępowania i planie spłaty, jeśli tylko do niego dojdzie.

Kiedy syndyk umarza długi?

Długi umarzane są przez sąd, przy udziale syndyka przy zakończeniu postępowania upadłościowego, co do zasady po ustaleniu planu spłaty.

Jakie długi nie podlegają umorzeniu?

Nie podlegają umorzeniu:

 • długi o charakterze alimentacyjnym
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
 • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
 • co do zasady zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Czy po upadłości konsumenckiej anulują się długi?

Dopiero ustalenie i zrealizowanie planu spłaty daje możliwość umorzenia należności. W wyjątkowych sytuacjach sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty lub warunkowo umorzyć długi.

Czego nie może zająć syndyk?

Syndyk nie może zająć przedmiotów wyjętych spod egzekucji komorniczej, potrzebnych do życia, podlegających wyłączeniu z masy upadłościowej.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI