Co ma wpływ na płynność finansową

Co ma wpływ na płynność finansową?

Spis treści

Płynność finansowa stanowi aspekt niezwykle istotny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odgrywa kluczową rolę w zakresie regulowania bieżących zobowiązań, w tym względem kontrahentów. Samo pojęcie płynności finansowej  jest szerokie i odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania ciążących na nim, bieżących zobowiązań  wymagalnych.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Dlaczego posiadanie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej jest ważne?

Posiadanie płynności finansowej  przez przedsiębiorstwo i jej poziom  pozwala na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W związku z powyższym posiadanie płynności finansowej powinno stanowić jeden z podstawowych celów każdego przedsiębiorstwa, bowiem wpływa na jego funkcjonowanie. To właśnie płynność finansowa warunkuje wypłacanie wynagrodzeń za pracę, realizację zobowiązań finansowych względem kontrahentów itp.

Jakie czynniki wpływają na płynność finansową?

  • Podstawowe czynniki, które kształtują płynność finansową to:
  • Aktywa bieżące (ich płynność oraz struktura i źródła)
  • Czas trwania cyklu operacyjnego
  • Bieżące zadłużenie
  • Bieżące zobowiązania
  • Stan posiadanych zobowiązań
  • Efektywne zarządzanie finansami
  • Poziom innowacji
  • Efektywne zarządzanie organizacją
  • Prowadzenie realistycznych prognoz finansowych

Jakie mogą być skutki  braku płynności finansowej?

Brak płynności finansowej może przynieść efekty w postaci m.in. spadku zaufania ze strony kontrahentów, pracowników; pogorszenie wyników finansowych, ryzyko utraty stałych kontrahentów bądź braku możliwości pozyskania nowych, utrata zasobów pracowniczych; zahamowanie, a nawet zatrzymanie rozwoju przedsiębiorstwa, spadek konkurencyjności na rynku.

Q&A

Co wpływa na płynność finansową?

Czynniki wpływające na płynność finansową to m.in. aktywa bieżące, bieżące zadłużenie, stan posiadanych zobowiązań, czas trwania cyklu operacyjnego itd.

Co poprawia płynność finansową?

Na płynność finansową korzystnie wpływać może efektywne zarządzanie finansami, jak również organizacją, optymalne zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie bieżącymi zobowiązaniami itp.

Jak zapewnić płynność finansową?

Aby utrzymywać płynność finansową przedsiębiorstwa należy analizować i prognozować zarówno wpływy, jak i ciążące na przedsiębiorstwie zobowiązania, zarządzać należnościami. Warto również zwracać uwagę na warunki umów zawieranych z kontrahentami, podejmować negocjacje z dostawcami. Istotnie wypływającymi działaniami jest także dywersyfikację źródeł finansowania oraz stałą kontrolę nad kosztami przedsiębiorstwa.

Co to znaczy płynność finansowa?

Płynność finansowa to pojęcie które wskazuje na zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów w zakresie towarów i usług. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI