Analiza SWOT w procesie restrukturyzacji 

Analiza SWOT w procesie restrukturyzacji 

Spis treści

Analiza SWOT – niektórym nie mówi zupełnie nic, byłym studentom zarządzania czy ekonomii lub kierunków pokrewnych kojarzy się z projektami prezentacji, które wykonywali na zaliczenie projektu na uczelni według określonego schematu i bez rzeczywistego zaangażowania w przedmiot analizy. Dla doradcy restrukturyzacyjnego i zespołu w jego kancelarii termin ten oznacza jednak bardzo konkretne działania, które warto, a nierzadko – należy – przeprowadzić po to, by proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa przebiegł skutecznie, a wierzyciele, którzy głosują nad propozycjami układowymi w ramach postępowania, mieli odpowiedni poziom wiedzy do podejmowania decyzji. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Analiza SWOT – restrukturyzacja 

Czym właściwie jest ten obco brzmiący termin? Analiza SWOT to jedna z metod analizy przedsiębiorstwa, której zakres jest stosunkowo szeroki. Jako jedna z niewielu metod w nauce ekonomii pozwala bowiem na określenie kondycji firmy w ujęciu statycznym i dynamicznym tak w zakresie analizy wnętrza firmy jak i jego otoczenia. SWOT to skrót od angielskich słów – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threads czyli mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Przy czym dwie pierwsze – S i W odnoszą się do wnętrza firmy (czynniki wewnętrzne) zaś OT do jej otoczenia (czynniki zewnętrzne).

Analiza SWOT jest metodą macierzową, której przeprowadzenie wymaga narysowania bardzo prostej, cztero polowej macierzy i umieszczenia czynników w odpowiednich polach z oznaczeniem siły działania bądź wpływu danego czynnika. W najprostszym ujęciu należy powiedzieć, że pozwala ona do oceny kondycji i konkurencyjności danej firmy. 

Analiza SWOT w procesie restrukturyzacji okazuje się narzędziem bardzo przydatnym w procesie tworzenia planu restrukturyzacyjnego. Jest to dokument pokazujący obecny status firmy dłużnika oraz plany na przyszłość, które najogólniej mówiąc, pozwolą na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. SWOT warto przyjąć do analizy sytuacji bieżącej, ale w ramach przeprowadzania analizy z zastosowaniem tego narzędzia okazuje się, że bardzo czesto doradcy restrukturyzacyjnemu pojawić się mogą pomysły stanowiące bardzo dobre środki restrukturyzacyjne niezbędne do zbudowania nowej strategii przedsiębiorstwa. Choć narzędzie to należy do najprostszych metod analizy przedsiębiorstwa, to warto korzystać z niego w codziennej pracy nadzorcy czy zarządcy. 

Jakie mogą być słabe strony SWOT?

Przykłady słabych stron w analizie SWOT to zbyt rozbudowana strona kosztowa przedsiębiorstwa, brak kompetencji wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwem czy też braki technologiczne firmy. 

Jakie mogą być szansę w SWOT?

Szanse, które można wziąć pod uwagę w ramach analizy SWOT to pojawienie się nowej grupy odbiorców, planowane ulgi podatkowe czy planowany spadek cen półproduktów.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM