Doradca restrukturyzacyjny – Kraków

Doradca restrukturyzacyjny – Kraków, Warszawa, Gdańsk

Spis treści

Doradca restrukturyzacyjny – kim jest?

Doradca restrukturyzacyjny to specjalista, którego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia firmom, które borykają się z trudnościami finansowymi lub starają się im zapobiec. Zazwyczaj posiadają oni bogate doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, zarządzaniu realizacją i/lub bankowości inwestycyjnej.

Uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego związane jest z koniecznością posiadania znacznego doświadczenia i osiągnięć w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych. Dopiero po wykazaniu tych osiągnięć można złożyć stosowny wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, które dokładnie sprawdza spełnienie wymienionych warunków.

Z perspektywy przedsiębiorstwa poddającego się procesowi restrukturyzacji, kluczowe jest zapewnienie sobie pewności, że wybierając kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, współpracuje się z profesjonalistą posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Istotne jest, że to praktyka, a nie jedynie zdanie egzaminu państwowego, definiuje kwalifikowanego doradcę, co z kolei gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych zadań.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Nasza oferta – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk

Kancelaria Restrukturyzacyjna Jabłoński i Wspólnicy Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu. Nasze biuro, zlokalizowane w samym sercu Dolnego Śląska, jest miejscem, gdzie nasz doświadczony zespół specjalistów świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa restrukturyzacyjnegoprawa upadłościowego dla klientów z całej Polski, obejmując również największe miasta, takie jak Warszawa. Naszą grupę tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy, posiadający również wyższe wykształcenie ekonomiczne, a ich bogate doświadczenie zdobyte zostało zarówno w kancelariach adwokackich, jak i instytucjach finansowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu w dziedzinie bankowości, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć interesy wszystkich uczestników postępowania. Co równie istotne, w naszym zespole znajduje się  kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, co pozwala kancelarii pełnić rolę nadzorcy i zarządcy w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Bliskość od Krakowa

Nasza siedziba we Wrocławiu nie stanowi przeszkody – wręcz przeciwnie. Z bliskością do Krakowa nasi eksperci doskonale rozumieją specyfikę tamtejszego rynku, co pozwala na skuteczne dostosowanie strategii restrukturyzacyjnej do lokalnych warunków biznesowych.

Przez cały proces restrukturyzacji kładziemy nacisk na maksymalizację korzyści dla przedsiębiorstwa. Pomagamy w optymalizacji struktury kosztów, poprawie płynności finansowej oraz identyfikacji nowych możliwości wzrostu. Restrukturyzacja z nami to nie tylko przezwyciężenie trudności, ale także szansa na nowy początek i rozwój.

Łączymy innowacyjne podejście z praktykami sprawdzonymi w różnych zakątkach kraju zarówno w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach. Naszym celem jest nie tylko przywrócenie stabilności finansowej, ale także umożliwienie przedsiębiorstwom pełnego wykorzystania potencjału wzrostu po procesie restrukturyzacji.

Q&A

Czy syndyk i doradca restrukturyzacyjny to to samo?

Choć terminy „syndyk” i „doradca restrukturyzacyjny” są często stosowane zamiennie, to w praktyce mają różne znaczenia. Chociaż każdy syndyk jest jednocześnie doradcą restrukturyzacyjnym, nie każdy doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję syndyka (choć istnieje możliwość, że również ją obejmuje).

Główną różnicą między doradcą restrukturyzacyjnym a syndykiem jest to, że pierwszy z tych terminów odnosi się do osoby, która ma zdolność wykonywania różnorodnych funkcji zarówno w postępowaniach restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych. Z kolei syndyk to specyficzna rola doradcy restrukturyzacyjnego, która istnieje jedynie w kontekście postępowań upadłościowych.

Co może doradca restrukturyzacyjny?

W ramach zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego, specjalista posiada zdolność udzielania wskazówek, formułowania opinii i szczegółowego wyjaśniania zagadnień, a także oferowania różnorodnych usług związanych z obszarem restrukturyzacji i upadłości. Jego rola obejmuje nie tylko udzielanie porad, lecz również aktywne wsparcie w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności negocjowaniu warunków związanych z zobowiązaniami finansowymi.

Ile jest Doradców restrukturyzacyjnych?

Na dzień dzisiejszy, według danych wskazanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  w Polsce jest 1895 doradców restrukturyzacyjnych, w tym zaledwie 133 posiadających tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Na czym polega praca doradcy restrukturyzacyjnego?

Głównym celem pracy doradcy restrukturyzacyjnego jest udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Pomaga im opracować i wdrożyć plan restrukturyzacyjny, mający na celu uniknięcie upadłości oraz poprawę kondycji finansowej firmy.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI