Wielu wierzycieli jeden dłużnik

Wielu wierzycieli jeden dłużnik

Spis treści

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, przedsiębiorstwa często napotykają na trudności finansowe, co może prowadzić do sytuacji, w której wiele podmiotów ma roszczenia wobec jednego dłużnika. W takich przypadkach procedury egzekucyjne stają się wyzwaniem, wymagają skomplikowanych działań zarówno ze strony wierzycieli, jak i dłużnika.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Wielu wierzycieli a postępowanie restrukturyzacyjne

Proces restrukturyzacyjny oferuje platformę do negocjacji, gdzie celem jest znalezienie wspólnego mianownika dla wszystkich wierzycieli. Opracowanie planu restrukturyzacyjnego może obejmować m.in. zmiany warunków spłaty, umorzenie części wierzytelności lub karencję w spłacie.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprost przesądza, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe w momencie, kiedy dłużnik posiada co najmniej dwóch wierzycieli. Przepisy nie regulują maksymalnej ilości wierzycieli, jaka może być objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym. Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, układ obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wskazany zakres jednoznacznie stanowi, że to dotychczasowa skala prowadzonego przedsiębiorstwa oraz sposób jego zarządzaniem, będzie determinowała ilość wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wyzwania w postępowaniu restrukturyzacyjnym przy wielu wierzycielach

Prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego przy dużej ilości wierzycieli, może napotkać wiele wyzwań i komplikacji związanych zarówno z różnorodnością interesów wierzycieli, jak i złożonością procesu negocjacyjnego.

Komunikacja z dużą liczbą wierzycieli może być wyzwaniem. Informacje muszą być przekazywane we właściwy sposób, aby nie narazić się na zarzutu ze strony wierzycieli. W przypadku dużej ilości wierzycieli, każdy z nich może mieć swoje własne podejście do negocjacji i restrukturyzacji. Duża ilość wierzycieli oznacza zazwyczaj różnorodność priorytetów i interesów. Niektórzy wierzyciele mogą preferować szybką spłatę swoich roszczeń z jednoczesnym umorzeniem części zobowiązań, natomiast innej grupie wierzycieli może zależeć na pełnej spłacie zadłużenia kosztem szybkiej spłaty.

W przypadku prowadzenia restrukturyzacji z udziałem dużej liczby wierzycieli, doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego staje się kluczowym elementem sukcesu. W tym przypadku niezbędna okazuje się sprawność w komunikacji z wierzycielami, usystematyzowane procedury postępowania i przede wszystkim wiedza doradcy co do akceptowanych przez wierzycieli warunków spłaty.

Podział wierzyciel z uwzględnieniem grup interesów

Przy dużej ilości wierzycieli, istotny staje się ich podział na odpowiednie grupy. Grupa układowa jest niczym innym jak przypisaniem pewnych wierzycieli w podobnej sytuacji (np. grupa: „wierzyciele publicznoprawni”, grupa: „wierzyciele zabezpieczeni na majątku dłużnika”, grupa: „wierzyciele, których wierzytelność wynosi od 10.000 zł do 20.000 zł”) do jednego zbioru i zaproponowanie im tożsamych warunków spłaty. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne, nie ogranicza ilości grup wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Istotne jest, aby propozycja kierowana do danej grupy, nie była krzywdząca w stosunku do innej. Wobec tego, określając warunki spłaty, nadzorca układu wraz z dłużnikiem powinien mieć na względzie wysokość zadłużenia, datę powstania zadłużenia oraz pierwotne warunki spłaty.

W sytuacji, gdy wielu wierzycieli zgłasza roszczenia wobec jednego dłużnika wybór ścieżki restrukturyzacyjnej stają się decyzją kluczową dla przyszłości przedsiębiorstwa. Zrozumienie zawiłości prawnych, skuteczne negocjacje oraz współpraca z profesjonalistami są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i zabezpieczenia interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI