Restrukturyzacja spółki cywilnej

Restrukturyzacja spółki cywilnej

Spis treści

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zdolność restrukturyzacyjną ma przedsiębiorca, którym w myśl kodeksu cywilnego może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Tymczasem, spółka cywilna jest jedynie łączącym wspólników stosunkiem zobowiązaniowym, a nie zaś odrębnym bytem. Nie posiada tym samym zarówno zdolności restrukturyzacyjnej jak i upadłościowej. Nie jest zatem możliwa restrukturyzacja spółki cywilnej.

Odmiennie kształtuje się sytuacja wspólników współki cywilnej, którzy są przedsiębiorcami i jedynie przyjęli, że będą funkcjonować w formie spółki cywilnej. Co ważne, każdy ze wspólników zachowuje swoją indywidualną zdolność restrukturyzacyjną. Niezależnie, czy z restrukturyzacji skorzysta część, czy też wszyscy wspólnicy, to wniosek każdego z nich będzie rozpoznany oddzielnie i będzie skutkować odrębnym postępowanie restrukturyzacyjnym. Jedynie w przypadku restrukturyzacji wszystkich wspólników możliwe będzie połączenie postępowań restrukturyzacyjnych i wyznaczenie tego samego sędziego-komisarza i nadzorcy sądowego albo zarządcy (patrz. art. 190 Prawa restrukturyzacyjnego).

Spółka cywilna – restrukturyzacja

Skoro restrukturyzacja spółki cywilnej jest niemożliwa to właśnie wspólnicy mogą skorzystać z jednego z czterech postępowań przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym, tj. postępowania o zatwierdzeniu układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowaniem układowego albo postępowania sanacyjnego. Każde z tych postępowań charakteryzuje się odmiennymi uregulowaniami, jednak wszystkie mają jeden wspólny cel – skuteczne wdrożenie środków restrukturyzacyjnych, zawarcie układu z wierzycielami oraz uratowanie przedsiębiorstwa. Niewątpliwie restrukturyzująca jest szansą wyjście przedsiębiorcy z trudnej sytuacji wywołanej chociażby rosnącymi długami, utratą płynności finansowej czy grożącymi i trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi. Każde z tych postępowań chroni przed egzekucją oraz stwarza przestrzeń by uporządkować sytuacji przedsiębiorstwa w czasie jego trwania.

Restrukturyzacja spółek – jak przebiega i ile trwa?

Czas trwania postępowania zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i przyjętych środków restrukturyzacyjnych. Postępowanie o zatwierdzenie układu powinno zakończyć się w przeciągu 3 miesięcy od wyznaczonego dnia układowego, niemniej w razie przyjęcia układu i skierowania wniosku o zatwierdzenie układu postępowanie ulegnie przedłużeniu o czas rozpoznania wniosku przez Sąd, który to okres zależy od ilości spraw rozpoznawanych w danym sądzie i może trwać nawet pół roku. W pozostałych postępowaniach nie ma ograniczeń czasowych. Postępowanie może trwać rok, a nawet 3 lat. Najważniejszy jest cel jakim powinno być uzdrowienie przedsiębiorstwa. Należy również odróżnić samo postępowanie od wykonywania układu, które następuje po nim i dotyczy spłaty zobowiązań na zasadach ustalonych w tymże postępowaniu.

Q&A

Na czym polega proces restrukturyzacji?

Restrukturyzacja to zespół czynności prowadzących do uzdrowienia przedsiębiorstwa dłużnika z udziałem wierzycieli, doradcy restrukturyzacyjnego i pod kontrolą sądu.

Czy spółka cywilna ma zdolność restrukturyzacyjną?

Restrukturyzacja spółki cywilnej nie jest możliwa. Zdolność restrukturyzacyjną mają jednak wspólnicy spółki cywilnej.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to szansa na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa – odzyskanie płynności finansowej i kontrolowane wyjście z zadłużenia.

Jak długo może trwać restrukturyzacja?

Czas trwania zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i przyjętych środków restrukturyzacyjnych. Należy rozróżnić samo postępowanie od wykonywania układu, które następuj po nim.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM