Postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku

Postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku

Spis treści

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech trybów postępowania restrukturyzacyjnego. Jego celem jest zawarcie układu z Wierzycielami w ramach którego dojdzie do spłaty zadłużenia powstałego przed dniem układowym. Rola Sądu w tym postępowaniu ogranicza się w praktyce do zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy Dłużnikiem a Wierzycielami.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się od zawarcia umowy o sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym tj. osobą będącą uprawnioną do sprawowania funkcji nadzorcy układu. Wybór doradcy restrukturyzacyjnego należy do Dłużnika.

Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę pełnienia swojej funkcji Dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego. Zaległości powstałe po dniu układowym nie są przedmiotem układu i powinny być regulowane na bieżąco. O dniu układowym dokonuje się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Po dokonaniu obwieszczenia Nadzorca wraz z Dłużnikiem analizuje jego sytuacje finansową oraz możliwości i warunki spłaty Wierzycieli. Mogą one obejmować nie tylko rozłożenie zadłużenia na raty, ale również ewentualne umorzenia zaległości czy też inne rozwiązania które umożliwią odzyskanie płynności finansowej Dłużnikowi. Następnie w oparciu o te dane przygotowywane są propozycje układowe.

W dalszym ciągu Nadzorca układu kieruje do Wierzycieli karty do głosowania uprawniające do wzięcia udziału w głosowaniu. Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. W celu przeprowadzenia głosowania Nadzorca może również zwołać zgromadzenie wierzycieli. Przyjęcie układu stwierdza Nadzorca układu. Układ zostaje przyjęty jeżeli zdobędzie ponad połowę głosów za układem, a Wierzyciele oddający głosy za reprezentują co najmniej 2/3 wierzytelności głosujących. Siła głosu Wierzyciela uzależniona jest od kwoty przysługującej mu należności.

Po zawarciu układu Nadzorca kieruje do Sądu wniosek o jego zatwierdzenie. Jeżeli zawarte porozumienia spełnia wymogi prawa, Sąd dokonuje zatwierdzenia układu.

Q&A

Ile trwa postępowanie o zatwierdzenie układu?

Trudno przewidzieć jak długo będzie trwało dane postępowanie, jednak istotny wpływ na czas trwania postępowania ma art. 215 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, który stanowi, że głos Wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek Dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu. Oznacza to, że w praktyce postępowanie powinno być przeprowadzone na tyle szybko aby zebrane głosy nie zdążyły się zdezaktualizować.

Kiedy następuje otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu?

Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu następuje z dniem dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

Co się dzieje po zatwierdzeniu układu?

Po zatwierdzeniu układu powstaje po stronie Dłużnika obowiązek terminowej spłaty rat układowych. Nadzorca układu z reguły obejmuje wówczas funkcję nadzorcy wykonania układu i składa do sądu co trzy miesiące sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz spłat rat układowych przez Dłużnika. 

Czy w postępowaniu o zatwierdzenie układu zgłasza się wierzytelność?

Obowiązujące przepisy nie przewidują po stronie Wierzycieli obowiązku zgłaszania wierzytelności w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wierzyciel może jednak skierować w dowolnej formie do Nadzorcy bądź Dłużnika informację o swojej wierzytelności. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM