Krajowy Rejestr Sądowy – co warto wiedzieć?

Krajowy Rejestr Sądowy – co warto wiedzieć?

Spis treści

Krajowy Rejestr Sądowy jest kluczowym dla ujawniania danych dotyczące przedsiębiorstw m.in. danych identyfikacyjnych, sposobu reprezentacji czy członków zarządu, które to są niezmiernie istotne dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego.

KRS co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie rejestr KRS, potocznie nazywany także  jako krajowy rejestr firm lub krajowy rejestr przedsiębiorców)  stanowi jeden z dwóch rejestrów przedsiębiorców, w którym umieszczone i gromadzone są informacje obejmujące swym zakresem dane podmiotów gospodarczych (jak również innego typu organizacji, np. stowarzyszenia czy inne organizacje społeczne). Podstawę funkcjonowania Krajowego  Rejestru Sądowego  stanowi ustawa o KRS, a więc Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kto podlega wpisowi do KRS?

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy zamkniętego katalogu podmiotów. Wpis do KRS obejmuje: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie oraz europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje gospodarki budżetowej.

Numer KRS firmy

Podmioty, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymują  nr KRS firmy, a więc swoisty indywidualny numer, który ułatwia identyfikację danego podmiotu w rejestrze. Numer KRS firmy umożliwia także sprawdzenie KRS danego podmiotu za pomocą wyszukiwarki, dostępnej pod adresem internetowym https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/ .KRS Spółek w podstawowym zakresie jest rejestrem udzielającym informacji w sposób nieodpłatny. Opłaty pobierane są  np. za wydawanie odpisów wyciągów lub zaświadczeń z rejestru.

Q&A

Jakie podmioty podlegają wpisowi KRS?

Szczegółowy katalog  podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS określa art. 36 Ustawy  o Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązkowe dokonanie wpisy spoczywa także na innych  podmiotach m.in. stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej.


Jakich firm nie ma w KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym nie znajdziemy informacji o przedsiębiorcach, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak również wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Informacji w tym zakresie należy szukać w CEIDG


Kiedy należy dokonać wpisu do KRS?

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego co do zasady powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Czy jednoosobowa działalność ma KRS?

Nie. Danych na temat jednoosobowej działalności gospodarczej nie znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje w tym zakresie można wyszukać w CEIDG. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI