Jakie są przyczyny restrukturyzacji firmy?

Jakie są przyczyny restrukturyzacji firmy?

Spis treści

Ostatnie lata przynoszą liczne trudności dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pandemia COVID-19 oraz związane z nią restrykcje, przerwane łańcuchy dostaw, wzrost inflacji wpływającej na podwyżki cen, a także niekorzystne regulacje prawne, spowodowały istotne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorców. W wielu przypadkach jedynym wyjściem z tej sytuacji była decyzja o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Przyczyny restrukturyzacji firm

Wiele przyczyn, które zmuszają przedsiębiorcę do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniwersalna, niezależna od branży. Do takich można zaliczyć m.in. pandemię COVID-19, kiedy liczne obostrzenia tymczasowo zamroziły gospodarkę i uniemożliwiły prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach. Niejednokrotnie wiązało się to z przerwanymi łańcuchami dostaw, które wpływały na funkcjonowanie firm, a także utratą pracowników.

W ostatnich latach, mocno odczuwalna dla wielu branż była również inflacja, która pociągnęła za sobą podwyższenie stóp procentowych i tym samym wysokość rat kredytów. Zaburzone funkcjonowanie przedsiębiorstwa niejednokrotnie obniża wartość firmy i wpływa na rozwiązanie dotychczasowych współprac handlowych. Utrata kontrahentów może być również następstwem wdrożenia przez dotychczasowego partnera biznesowego strategii ograniczania kosztów i zmniejszenia obszaru działalności. To wszystko naraża firmy na utratę płynności finansowej. 

Q&A

Jakie są przyczyny restrukturyzacji?

Na proces restrukturyzacji firmy decydują się przedsiębiorcy, którzy mierzą się z przejściowymi problemami finansowymi. W ostatnich latach, jako przyczyny takiego stanu wyróżnia się m.in.: pandemię COVID-19, wysoką inflację, zmianę stóp procentowych, przerwane łańcuchy dostaw, wojnę na Ukrainie, opóźnienia w płatnościach, utratę kontrahentów czy też utratę pracowników.

Co ma na celu restrukturyzacja?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie środków restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Po co restrukturyzacja w firmie?

Przedsiębiorcy decydują się na restrukturyzację w celu poprawy efektywności, zwiększenia konkurencyjności lub naprawy sytuacji finansowej swojej firmy.

Jakie są powody zewnętrzne i wewnętrzne podejmowania procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie?

Na decyzję o restrukturyzacji ma wpływ wiele czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do zewnętrznych powodów, które zmuszają przedsiębiorców do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, można zaliczyć: pandemię COVID-19, wysoką inflację, zmianę stóp procentowych, przerwane łańcuchy dostaw, wojnę na Ukrainie. Natomiast częstymi wewnętrznymi powodami doprowadzającymi do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa są niedoszacowane koszty inwestycyjne, niepotrzebne umowy leasingowe czy też zła organizacja przedsiębiorstwa.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI