Ile trwa restrukturyzacja firmy w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Ile trwa restrukturyzacja firmy w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Spis treści

Restrukturyzacja firmy to złożony proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, największą popularnością cieszy się postępowanie o zatwierdzenie układu, ponieważ przynosi dłużnikowi wymierne korzyści już od momentu obwieszczenia o dniu układowym. Z chwilą obwieszczenia, dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a wszczynanie nowych postępowań jest niedopuszczalne.

Natomiast w przypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, takich jak przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne, tzw. „ochrona restrukturyzacyjna”, rozpoczyna się dopiero od momentu wydania przez sąd postanowienia o otwarciu danego postępowania.

Jak długo trwa restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Czas trwania restrukturyzacji firmy zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, liczba wierzycieli, stopień przygotowania do procesu restrukturyzacyjnego. Powyższe okoliczności, jak i suma wierzytelności spornych, determinują wybór odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. W typowych przypadkach, czas trwania restrukturyzacji firmy może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. 

Długość procesu restrukturyzacji w przypadku zgłoszenia układu

Okres trwania postępowania o zatwierdzenie układu trwa co do zasady trzy miesiące od dnia układowego. Przez ten czas, nadzorca układu ustala dokładny spis wierzytelności; tworzy stosowną dokumentację – Plan restrukturyzacyjny, Test prywatnego wierzyciela; sporządza propozycje układowe, które następnie poddaje pod głosowanie wierzycielom.

W przypadku przyjęcia układu przez wierzycieli, dłużnik jest uprawniony do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Wniosek jest kierowany do sądu gospodarczego właściwego dla miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Czas potrzebny na zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego, zgodnie z przepisami, wynosi dwa tygodnie. W praktyce, okres ten wydłuża się od kilku do kilkunastu miesięcy. Przez ten czas, zobowiązania objęte układem nie są regulowane. 

Etapy restrukturyzacji firmy – proces zatwierdzania układu restrukturyzacyjnego

Każdy etap restrukturyzacji firmy jest kluczowy dla powodzenia całego procesu. Oto główne etapy restrukturyzacji:

 1. Zawarcie z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 2. Ustalenia dnia układowego i obwieszczenie o nim w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) – od tego momentu obowiązuje zakaz wszczynania nowych egzekucji, a toczące się postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu (tzw. ochrona restrukturyzacyjna),
 3. Trzymiesięczny okres, w trakcie którego zostanie ustalone precyzyjne zadłużenie Przedsiębiorcy na dzień układowy, sporządzona zostanie stosowna dokumentacja, opracowane zostaną propozycje układowe dotyczące spłaty zadłużenia oraz przeprowadzone zostanie głosowanie nad układem przez wierzycieli,
 4. Zawarcie układu z wierzycielami – Przedsiębiorca będzie uprawniony do złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie przyjętego,
 5. Po złożeniu wniosku, sąd proceduje nad nim (w praktyce do kilku miesięcy) i wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu – przez ten czas, ochrona restrukturyzacyjna obowiązuje w dalszym ciągu, 
 6. Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzenie układu – Przedsiębiorca dokonuje spłaty wierzycieli zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty w głosowaniu nad układem,
 7. Nadzorca układu staje się nadzorcą wykonywania układu i przekazuje kwartalne sprawozdania do sądu na temat przebiegu wykonywania układu.

Czas trwania restrukturyzacji firmy może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sytuacji finansowej, liczba wierzycieli oraz efektywność przeprowadzonych negocjacji. Profesjonalne podejście i staranne przygotowanie mogą znacząco skrócić czas potrzebny na zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego.

Q&A

Jak długo trwa restrukturyzacja firmy w postępowaniu o zatwierdzenie układu? 

Okres trwania postępowania o zatwierdzenie układu trawa co do zasady 3 miesiące od dnia układowego. Po zawartym w tym czasie układzie, Dłużnik jest uprawniony do złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. W praktyce, czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku wynosi kilka miesięcy.  

Jakie są etapy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Główne etapy postępowania o zatwierdzenie układu to:

 • Zawarcie umowy o nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • Ustalenia dnia układowego i obwieszczenie o nim w KRZ,
 • Trzymiesięczny okres, w trakcie którego zostanie ustalone precyzyjne zadłużenie Przedsiębiorcy na dzień układowy, sporządzona zostanie stosowna dokumentacja, opracowane zostaną propozycje układowe dotyczące spłaty zadłużenia oraz przeprowadzone zostanie głosowanie nad układem przez wierzycieli,
 • Zawarcie układu z wierzycielami i złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie przyjętego układu,
 • Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzenie układu i realizacja spłaty wierzycieli zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty w głosowaniu nad układem.

Co wpływa na czas trwania procesu restrukturyzacji firmy? 

Czas trwania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa może ulegać zróżnicowaniu w zależności od szeregu czynników, w tym stopnia skomplikowania sytuacji finansowej, liczby wierzycieli oraz skuteczności przeprowadzonych negocjacji.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI