Kim jest doradca restrukturyzacyjny

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Spis treści

Ustawa prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie w 2016 roku wprowadziła do obrotu nowy zawód – doradcę restrukturyzacyjnego. Całość tego aktu prawnego spowodowała otwarcie się nowych możliwości holistycznego podejścia do problematyki niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstw, która do tego momentu regulowana była jedynie cząstkowo poprzez upadłość z możliwością zawarcia układu. Postępowania określone ustawą, a zatem postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne, może być prowadzone jedynie przez osobę posiadającą wspomniany wcześniej tytuł. Kim zatem jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym i odpowiednią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Istnienie takich uprawień co do danego podmiotu można zatem w prosty sposób zweryfikować przez Internet, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-licencjonowanego-doradce-restrukturyzacyjnego

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

Jak nadmieniono powyżej, przed wejściem w życie prawa restrukturyzacyjnego obowiązywało jedynie prawo upadłościowe i naprawcze, którego prowadzenie w decydującym zakresie powierzono syndykowi. Wobec braku alternatywy, w obiegu pozostawał więc jedynie ten tytuł. Wprowadzenie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego skutkowało koniecznością uporządkowania tytulatury związanej z prowadzeniem danego postępowania, różni się ona bowiem w zależności od tego co robi doradca restrukturyzacyjny. Odpowiednio zatem obecnie postępowania restrukturyzacyjne prowadzi nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca, a postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk. Żeby zaś móc występować w ww. rolach należy posiadać uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Wymienienie różnic pomiędzy tymi funkcjami zasługuje zresztą na odrębny artykuł. W skrócie: czy doradca restrukturyzacyjny to syndyk? Nie zawsze. Ale każdy syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym. Warto też odnotować w praktyce posługiwanie się sformułowaniem „syndyk” jako zwrotem grzecznościowym do osób wykonujących zawód doradcy restrukturyzacyjnego, stosowanym głównie przez reprezentantów wymiaru sprawiedliwości.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego wspomniany tytuł może uzyskać osoba fizyczna z wyższym wykształceniem, która m. in. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zda egzamin państwowy. Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego odbywa się dwa lub trzy razy do roku w Warszawie, składa się z części testowej oraz kazusów. O terminach egzaminu można dowiadywać się pod wskazanym adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-doradcy-restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny – zarobki

Zarobki doradcy restrukturyzacyjnego uzależnione są od liczby i rodzaju prowadzonych przez niego postępowań. Nie sposób zatem z góry przedstawić możliwych do osiągnięcia dochodów. Jak w każdym przedsiębiorstwie wynik finansowy uzależniony jest od działań kadry zarządzającej, niezależnie czy mowa o jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółce kapitałowej. Zdecydowanie jednak obejmowanie funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością, przez co zawód ten powinien być wykonywany przez ludzi kierujących się etyką i świadomością doniosłości swoich działań co do wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Mateusz Jabłoński
Mateusz Jabłoński

adwokat, doradca restrukturyzacyjna

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?

Skontaktuj się z nami >>

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI