Dobry prawnik od długów – jaki powinien być?

Dobry prawnik od długów – jaki powinien być?

Spis treści

Prawnik, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu zadłużeń powinien przede wszystkim posiadać szeroki wachlarz wiedzy nie tylko w zakresie obowiązujących regulacji prawnych lecz także w zakresie prowadzenia postępowań oddłużeniowych, restrukturyzacyjnych, prawa upadłościowego oraz praktyki w zakresie stosowania ww. umiejętności. Ponadto wartościową kompetencję stanowi umiejętność prowadzenia przez prawnika skutecznych negocjacji.

Ponadto dobry prawnik powinien wykazywać wysoki stopień empatii, wykazywać się cierpliwością oraz umiejętnością uważnego słuchania bowiem sytuacja nieuregulowanego zadłużenia może okazać się skomplikowana i trudna w aspekcie emocjonalnym dla dłużnika.  

Ważne więc, aby prawnik posiadał wiedzę dostosowaną do skonkretyzowanej sytuacji Dłużnika. W przypadku długów, które wynikają ze spraw spadkowych, długi odziedziczone, będą wymagały  konsultacji u dobrego prawnika od długów odziedziczonych. Jeżeli z kolei zadłużenie znajduje się już na etapie egzekucyjnym, warto poszukać dobrego prawnika od spraw komorniczych, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw znajdujących się na etapie egzekucyjnym. Wszystko wiec zależy od tego, jaki rodzaj długów obciąża zadłużonego i jakie potrzeby w tym zakresie wskazuje sam Dłużnik.

Dobry prawnik od długów  po stronie przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy dobry prawnik od długów (Wrocław) poszukiwany jest przez przedsiębiorców, warto by prawnik od długów posiadał wiedzę w zakresie prawa gospodarczego oraz zasób informacji o prowadzeniu przedsiębiorstwa i mechanizmach rynkowych. Umożliwi to przewidywanie kierunków rozwoju, uwzględnienia możliwości przedsiębiorstwa, działalności i specyfiki Dłużnika. Szczególne znaczenie w kontekście dobrego prawnika od długów skierowanego do dłużników  będących przedsiębiorców jest posiadanie przez prawnika wiedzy w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych. W związku z tym na pełnomocnika warto wybrać adwokata lub radcę prawnego z odpowiednim doświadczeniem, najlepiej zaś osobę posiadającą dodatkowo tytuł doradcy restrukturyzacyjnego.

Kancelaria pomocy dłużnikom – Darmowa pomoc prawna dla zadłużonych

Warto pamiętać, iż w sytuacji gdy dłużnik nie posiada środków umożliwiających mu pokrycie kosztów konsultacji z prawnikiem dostępna jest darmowa pomoc prawna dla zadłużonych. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z środków publicznych. Z pomocy może skorzystać każdy, kto jest osobą fizyczną nie posiadającą środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz samozatrudnieni przedsiębiorcy. Wykaz placówek, w których można skorzystać z darmowej pomocy prawnej dla zadłużonych można sprawdzić na stronie internetowej nieodpłatnej pomocy prawnej (https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc).

Q&A

Do kogo udać się po pomoc z długami?

Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z osobą posiadającą wiedzę w zakresie prawnym tj. adwokata bądź radcy prawnego z odpowiednim doświadczeniem, a w przypadku gdy długi pozostają w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem najlepiej do osoby posiadającej dodatkowo tytuł doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy prawnik pomoże z długami?

Tak. Pomoc prawnika może okazać się nieoceniona zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Ponadto może on wesprzeć dłużnika w zakresie negocjacji z wierzycielami, postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego oraz wsparcia dłużnika co do zarządzania jego majątkiem.

Jaki prawnik zajmuje się długami?

W przypadku posiadania nieuregulowanych należności najlepiej zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, bądź też doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli długi związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Czy jest ktoś kto pomaga zadłużonym?

Pomoc dla zadłużonych może być udzielona przez prawników (adwokatów, radców prawnych czy doradców restrukturyzacyjnych) zarówno w ramach odpłatnej, jak i nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto dłużnik może zwrócić się do różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń, które oferują pomoc w oddłużaniu i w zakresie poprawy kondycji finansowej. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, nasza Kancelaria restrukturyzacyjna Wrocław oferuje usługi z zakresu pomocy w oddłużaniu.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM