CEIDG – co to jest?

CEIDG – co to jest?

Spis treści

CEIDG – rejestr którego pełna nazwa brzmi: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr przedsiębiorców, który w odróżnieniu od Krajowego Rejestru Sądowego gromadzi dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, oraz wspólników spółek cywilnych będącymi osobami fizycznymi. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest więc to swoisty rejestr firm jednoosobowych. Powszechnie używanym jest sformułowanie „CEIDG” – skrót od pierwszych liter nazw rejestru.  Rejestr ten charakteryzuje jawność ewidencji działalności gospodarczej, bowiem jest on rejestrem publicznym. Pełni on funkcję informacyjną w zakresie danych dotyczących danego przedsiębiorców

Sprawdź również: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Wpisy CEIDG – co zawierają?

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące przedsiębiorstwa, tj. imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego obywatelstwo, PESEL lub datę urodzenia, nadany numer REGON, Numer NIP jak również adres do doręczeń oraz adres stałego wykonywania działalności gospodarczej.

Wpis  w rejestrze nie skutkuje nadaniem dodatkowego numeru CEIDG. Identyfikacji w systemie można dokonać na podstawie danych wskazanych we wniosku za pomocą wyszukiwarki https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.

W rejestrze CEIDG widoczne są także wpisy w zakresie  dotyczącym ogłoszenia upadłości, zakazu wykonywania zawodu,  majątkowej wspólności małżeńskiej, o utracie zdolności do czynności prawnych, zawieszeniu bądź zamknięciu działalności itp.

Rejestr (spis) CEIDG ujawniony zostaje także kod PKD, który określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna ilość kodów to 7. Rodzaj kodów można sprawdzić za  pomocą wyszukiwarki dostępnej pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd .

Kto musi być wpisany do CEIDG?

Do CEIDG muszą być wpisane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bądź osoby  będące wspólnikami w spółkach cywilnych.  

Do czego służy CEIDG?

Rejestr CEIDG ułatwia dostęp do danych o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bądź wspólnikach spółki cywilnej. Umożliwiają sprawdzenie i weryfikację danych podmiotu gospodarczego. Ponadto dzięki CEIDG można zakładać, aktualizować, zawieszać, wznawiać oraz zlikwidować działalność gospodarczą, a informacje w tym zakresie są publiczne i dostępne dla wszystkich, co wpływa na funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

Jakie dane są potrzebne do CEIDG?

We wniosku o wpis do CEIDG należy podać: imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości. PESEL, numer NIP i REGON jeśli zostały nadane, informacje o obywatelstwie.

Kto rejestruje się w CEIDG a kto w KRS?

W CEIDG rejestrują się przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnikami spółki cywilnej, natomiast w KRS zarejestrowane są m.in. spółki, fundacje i stowarzyszenia. 

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI